NYHEDER 8. OKT 2020 KL. 10:39

KTF Transmission: Med viden vindes passagererne tilbage

Af: kollektivtrafik

Hurtige og sikre rejser med høj regularitet og til en fornuftig pris. Det er traditionelt de vigtigste faktorer for at tiltrække og fastholde kunderne i den kollektive trafik. Med corona-krisen blev tilføjet en vigtig dimension i form af passagerernes reaktioner på COVID-19, smittefaren, regeringens restriktioner og anbefalinger samt trafikselskabernes tiltag i form af information, rengøring, hygiejne, begrænsning af trængslen med mere. Med andre ord: Forståelse af passagerernes adfærd er en nøglefaktor for at forstå, hvorfor nogle har forladt den kollektive trafik og, hvordan man vinder dem tilbage


WElearn har for Fynbus identificeret fire adfærdsprofiler, der hjælper til at forstå kundernes reaktioner og på baggrund af ny viden og indsigter foreslås forskellige win-back-faktorer på kort, mellemlang og lang sigt.
 
Fynbus har taget nogle - men endnu ikke alle - anbefalingerne i brug.
 
- Da rapporten forelå i starten af juli, blev nogle af rapportens anbefalinger straks iværksat. Overordnet set var vi i FynBus naturligvis opløftede over at læse, hvor stor tillid passagererne samlet set havde til vores evne til at løfte opgaven med at skabe tryghed i den kollektive trafik. Men der var også en lang række konkrete anbefalinger, som vi straks kunne tage til os, og som enten bekræftede at de beslutninger, vi havde truffet, var rigtige, eller som pegede på initiativer, der hurtigt kunne realiseres, siger Martin Bødker Krogh, der er kommunikationschef hos Fynbus.

Han peger på følgende:

  • Oprydning og revitalisering af kundevendt skiltning vedr. korrekt adfærd i bussen
  • Fortsættelse af synlige rengøring på bussernes kontaktflader i myldretiden. Et initiativ, som FynBus iværksatte i foråret, og som blev gentaget efter sommerferien
  • Tæt og gentagen kommunikation med kunderne vedr. sikkerhed og tryghed i busserne via nyhedsbreve og dialog over de sociale medier


Martin Bødker Krogh uddyber, at tilbage henstår arbejdet med at iværksætte initiativer, der skal få de frafaldne passagerer til at vende tilbage til bussen.

- Nogle af dem vender tilbage, når de igen må møde op på deres arbejdspladser, nogle skal ’hjælpes’ tilbage ved hjælp af argumenter via markedsføring og sluttelig er der nok en gruppe, som har fundet andre veje, og som vil være svære at få tilbage på den korte bane, siger han.

 
”ADFÆRDSANALYSE - En kortlægning af Win-back faktorer for FynBus efter Coronakrisen (Af WElearn - 02.07.20) kan hentes her:

 
Vil du høre mere om rapportens metoder og anbefalinger kan du gratis deltage i et webinar på KTF Transmission onsdag 28. oktober 2020 kl. 12.00.

Tilmeld dig her:

 

 Corona KTF Transmission