KTF Transmision
NYHEDER 5. JAN 2022 KL. 09:00

Indkaldelse: KTF Årsmøde 2021

Af: Lasse Repsholt


Kollektiv Trafik Forum indkalder til Årsmøde 2021. Mødet finder sted tirsdag den 11. januar 2022 kl. 10.00 og afvikles online.


Kære medlem af Kollektiv Trafik Forum,


Du indkaldes hermed til årsmøde 2021 i foreningen Kollektiv Trafik Forum.


Tirsdag den 11. januar 2022 kl. 10.00 til 10.30


Mødet afholdes online på MS Teams. 


 


Klik her for at deltage i mødet


 


Årsmødet afvikles med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Regnskab for 2020 og budgetopfølgning for 2021 

 4. Budget 2022 

 5. Valg af formand

 6. Valg af øvrige medlemmer til Initiativudvalget samt suppleant

 7. Valg af revisor og revisorsuppleant

 8. Fastsættelse af kontingent

 9. Indkomne forslag (Forslag til behandling af dette punkt skal være sekretariatet i hænde senest onsdag den 29. december 2021)

 10. Eventuelt • Tilmelding til Årsmødet skal ske på adresse: lre@dpt-dk.orgForud for Årsmødet vil du modtage en mail og mødeindkaldelse med link til deltagelse i Årsmødet.

 • Mødeindkaldelsen gælder alene medlemmer af Kollektiv Trafik Forum


På vegne af KTF Initiativudvalget


Lasse Repsholt (formand)


Carsten Hyldborg (Fynbus)


Eskil Thuesen (Movia)


Jan Oehlenschlæger (Aalborg Kommune)


Henrik Severin Hansen (Danske Regioner)


Kurt Lauridsen (Lokaltog)


Tony Bispeskov (DSB)


Tim Valbøll (Umove)


 


Fra Kollektiv Trafik Forum