KTF Transmision
NYHEDER 26. AUG 2021 KL. 12:43

Letbanetog i Østjylland kører med høj pålidelighed

Af: kollektivtrafik


Aarhus Letbane fremhæver på baggrund af de seneste tal for pålidelighed og rettidighed, at letbanetogene på alle strækninger kører med en høj pålidelighed. Det betyder, at 976 ud af 1.000 togafgange blev gennemført - og 24 ud af 1.000 blev aflyst. Aarhus Letbane fremhæver, at selskabet vægter pålideligheden i dagligdagen højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog


Tallene for juli viser fremgang i pålideligheden. Rettidigheden er også forbedret undtagen på Grenaabanen, som har været ramt af en række fejl i juli. Blandt andet et et uheld ved Mindet i Aarhus Midtby, som også påvirkede Grenaabanen.


Samlet set var der målopfyldelse på begge mål. Pålideligheden sluttede på 97,6 procent og rettidigheden på 97,0 procent.Opdelt på strækninger ser udviklingen sådan ud: • Indre strækning
  Der er fortsat målopfyldelse på den indre strækning, som ligger højt på begge mål. Pålideligheden sluttede på 99,2 procent og rettidigheden på 98,4 procent
  Hovedårsagerne til de få aflysninger og forsinkelser var påkørsel af en bil ved Mindet, tekniske fejl og fejl på materiel


 • Odderbanen
  Odderbanen er tilbage på et højt niveau og kører fortsat med målopfyldelse på begge mål. Pålidelighed er steget til 98,7 procent og rettidigheden til 98,0 procent
  Forsinkelser og aflysninger skyldes hovedsageligt de tekniske fejl på indre strækning og påkørslen af en bil ved Mindet, som forplantede sig til Odderbanen


 • Grenaabanen
  På Grenaabanen er der fortsat målopfyldelse på pålideligheden, som er steget til 99,0 procent. Rettidigheden er faldet til 93,6 procent og opfylder dermed ikke målet på 95 procent
  Hovedårsagerne til forsinkelser og aflysninger skyldes fejl på materiel, signaler og overkørsler, hærværk på materiel og påkørslen af en bil ved Mindet, som også påvirkede GrenaabanenOm pålidelighed og rettidighed hos Aarhus Letbane:
Aarhus Letbane opgør pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) og rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden). Det fastsatte mål for begge parametre er 95 procent.


Aarhus Letbane bliver ind i mellem omtalt som Østjyllands svar på den storkøbenhavnske S-bane. I forhold til S-banen ligger Aarhus Letbane over. På S-Banen opgør DSB kundepunktligheden og offentliggør den hver måned på sin hjemmeside. Kundepunktligheden er ligesom rettidigheden på Letbanen et udtryk for kundernes oplevelse af eventuelle forsinkelser på transporten. Målet for kundepunktligheden på S-banen er 94,3 procent, og resultatet for den senest offentliggjorte måned, som er marts 2021, er 90,6 procent.


Letbaner/Metro