KTF Transmision
EMNER MED LETBANER/METRO 9. SEP 2021 KL. 14:00

Letbane-direktør skifter spor ved årsskiftet

Administrerende direktør ved Odense Letbane, Mogens Hagelskær, skal fra 1. januar 2022 være vicedirektør i Energistyrelsen med ansvar for den kommende etablering af energiøer i Nordsøen og Østersøen - et projekt til over 200 milliarder kroner, og som med rette betegnes som danmarkshistoriens største anlægsprojekt. Mogens Hagelskær vil fortsat være tilknyttet letbanen indtil den endelige afvikling af anlægsselskabet


EMNER MED LETBANER/METRO 9. SEP 2021 KL. 11:59

Odense Letbane Naboer oplevede støj og vibrationer fra testkørsel

Odense Letbane modtaget et mindre antal klager fra beboere, der har oplevet støj og vibrationer, da togene passerede.


EMNER MED LETBANER/METRO 26. AUG 2021 KL. 12:43

Letbanetog i Østjylland kører med høj pålidelighed

Aarhus Letbane fremhæver på baggrund af de seneste tal for pålidelighed og rettidighed, at letbanetogene på alle strækninger kører med en høj pålidelighed. Det betyder, at 976 ud af 1.000 togafgange blev gennemført - og 24 ud af 1.000 blev aflyst. Aarhus Letbane fremhæver, at selskabet vægter pålideligheden i dagligdagen højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog


Passagerne er på vej tilbage til letbanen i Aarhus
EMNER MED LETBANER/METRO 26. AUG 2021 KL. 11:16

Passagerne er på vej tilbage til letbanen i Aarhus

De seneste passagertal fra Midttrafik viser en fremgang for Letbanen for andet kvartal 2021 sammenlignet med samme kvartal 2020. Sammenlignet med andet kvartal 2019 - før coronatiden kom med rejserestriktioner med mere - er der tale om en tilbagegang på omkring 10 procent


Merpris for 2. etape af Odense letbane rokker ikke flertallet
EMNER MED LETBANER/METRO 4. JUN 2021 KL. 08:00

Merpris for 2. etape af Odense letbane rokker ikke flertallet

En ny rapport fra Odense Letbane viser en merpris på 290 millioner kroner for den planlagte etape 2 af Odense Letbane. Venstre og Konservative er imod, øvrige partier i Odense Byråd er for, og det er tilhængerne, der har flertallet.


EMNER MED LETBANER/METRO 6. MAJ 2021 KL. 14:52

Letbane-projektet langs Ring 3 i Hovedstaden kom for alvor i gang i 2020

I 2020 blev der sat gang i selve anlægsarbejdet flere steder langs den 28 kilometer lange letbane-strækning fra Lyngby i nord til Ishøj i syd. Samlet blev der i 2020 foretaget investeringer i anlæg af letbane på 855 millioner kroner, heraf 647 millioner kroner vedrørende anlægsomkostninger og 208 millioner kroner vedrørende driftsrelaterede anlægsinvesteringer


EMNER MED LETBANER/METRO 28. APR 2021 KL. 23:00

Tunnelarbejdet på metroen til Sydhavn og Valby er færdigt

Med det sidste tunnelgennembrud på byggeriet af M4 Sydhavn er der nu hul igennem til M3 Cityringen. Når den nye metrolinje til Sydhavn og Valby åbner i 2024, får hovedstaden fire fulde metrolinjer i drift og et stort, samlet metronet med 174 mio. årlige passagerer.


EMNER MED LETBANER/METRO 29. MAR 2021 KL. 08:00

Få husstande er berørt af gener fra den nye metro i København

Af de i alt 90 støjmålinger i boliger og institutioner, som enten Metroselskabet eller Ekspropriationskommissionen har gennemført over det seneste års tid, er der to boliger, hvor Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er målt overskredet. Der er ca. 15.000 husstande i tæt nærhed til M3 Cityringen. Af VVM-redegørelsen for M3 Cityringen fremgår, at driften af Cityringen forventedes at ville medføre begrænsede overskridelser af grænseværdien for omkring 3.300 boliger. Metroselskabet har siden 3. december 2019 og frem til marts i år modtaget henvendelser fra 351 husstande, som oplever at være generet af støj fra driften af M3 Cityringen


EMNER MED LETBANER/METRO 16. MAR 2021 KL. 11:13

Letbane på Fyn bliver forsinket

Odense Letbane P/S har oplyst Transportministeriet om, at driftsstarten på Odense Letbane udskydes fra 1. september 2021 til omkring årsskiftet 2021/22. Årsagen er, at entreprenøren ikke kan leve op til den aftalte tidsplan for overdragelse af transportsystemet


Samspil 2030 skal løfte kollektiv trafik i Østjylland
EMNER MED LETBANER/METRO 3. MAR 2021 KL. 07:00

Samspil 2030 skal løfte kollektiv trafik i Østjylland

Der er fælles fodslag mellem otte østjyske kommuner, Region Midtjylland og Midttrafik om en ambitiøs udbygningsplan af kollektiv trafik i Aarhusområdet. Det er udsigten til fortsat vækst i indbyggertal, pendling og trængsel, der kalder på handling.


EMNER MED LETBANER/METRO 13. JAN 2021 KL. 23:00

Otte nye metrotog skal modvirke trængsel i myldretiden

Metroselskabet har modtaget otte nye metrotog med helt nyt design til metrolinjerne M1 og M2


EMNER MED LETBANER/METRO 24. NOV 2020 KL. 17:00

Letbane lægger spor til mange års byudvikling i hovedstadsområdet

En del virksomheder har i dag bygget nye domiciler langs den linieføring, som om nogle år vil være Hovedstadens Letbane. En professor forudser ifølge Hovedstadens Letbane, at letbanen vil skabe byudvikling langs sporene i de kommende årtier


EMNER MED LETBANER/METRO 16. NOV 2020 KL. 11:13

Krydsningsspor på Djursland rykker frem

Trustrup Station - en af stationerne på banen til og fra Grenaa, hvor Aarhus Letbane's tog kører - skal efter planen udbygges med et krydsningsspor, så to letbanetog kan passere hinanden - og dermed åbne for halvtimes drift på den første del af banestrækningen fra Grenaa til Aarhus. Men arbejdet trækker ud. Først i oktober måtte Aarhus Letbane melde ud, at krydsningssporet først ville være færdigt i begyndelsen af 2022. Men her i november trækker Aarhus Letbane lidt tilbage med hensyn til forsinkelsen


EMNER MED LETBANER/METRO 16. NOV 2020 KL. 10:55

Aarhus Letbane kører stadig stabilt

Driftsopgørelsen fra Aarhus Letbane for oktober viser, at Letbanen ligger et godt stykke over målopfyldelse på pålideligheden på alle strækninger. Derimod ligger rettidigheden lige under 95 procent, hvilket er et fald


EMNER MED LETBANER/METRO 10. OKT 2020 KL. 08:00

Letbanetog kører først til Grenaa med halvtimesdrift i begyndelsen af 2022

Et krydsningsspor ved Trustrup på Djursland, der skal åbne for, at letbanetogene kan køre til og fra Grenaa hver halve time, er forsinket. Forsinkelsen skyldes især corona-situationen, men også nye og yderligere forudsætninger og krav fra leverandøren ASAL omkring produktion, test og installation


EMNER MED LETBANER/METRO 7. OKT 2020 KL. 06:00

Bliv klogere: NJS tilbyder to håndfulde gå-hjem-møder i oktober og november om jernbaner

Hvis man er sulten efter ny viden om kollektiv trafik på skinner, skal man vende blikket på NJS, Forum for Nordisk Jernbanesamarbejde, som tilbyder en strøm af gå-hjem-møder og webinarer om snart sagt alle aspekter af jernbane- og letbanedrift.


EMNER MED LETBANER/METRO 29. SEP 2020 KL. 13:00

Letbane vil lette hverdagen for mange ældre

Når Hovedstadens Letbane åbner i 2025, vil den nye forbindelse på tværs af S-toglinjerne lette hverdagen for mange ældre, der får nemmere ved at komme rundt - eksempelvis til hospitalerne. Det påpeger ejerne bag letbanen, der er ved at blive anlagt langs med Ring 3 i Hovedstadsområdet


Hovedstadens Letbane fremmer byudvikling i Ring3-korridoren
EMNER MED LETBANER/METRO 28. SEP 2020 KL. 12:00

Letbaner og byudvikling Hovedstadens Letbane fremmer byudvikling i Ring3-korridoren

Byudvikling har været en integreret del af Hovedstadens Letbane siden projektet tog form for 10 år siden. Ti Kommuner, Region Hovedstaden og staten dannede samarbejdsprojektet LOOP City med det dobbelte formål at forbedre infrastrukturen og at fremme byudviklingen i Ring3-korridoren.


EMNER MED LETBANER/METRO 16. SEP 2020 KL. 13:00

Odense Letbane ønsker at bruge reserver til at dække corona-regning

Odense Letbane har opgjort omkostningerne i forbindelse med covid-19. Da den samlede regning kan beløbe sig til op mod 70 millioner kroner, anmoder letbanen nu stat og kommune om at få frigivet midler fra de centrale reserver. Pengene skal blandt andet anvendes til 100 ekstra arbejdsmænd i gaderne, hvor anlægsarbejdet forventes overstået inden årets udgang. Letbanen forventes at åbne som planlagt næste efterår.


EMNER MED LETBANER/METRO 11. SEP 2020 KL. 14:00

Letbaner og byudvikling: Letbanen styrker mobiliteten på Djursland

De to kommuner på Djursland har forskellige tilgange til letbanen og effekterne på erhvervsudvikling og bosætning.


I Aalborg kom byudviklingen først
EMNER MED LETBANER/METRO 10. SEP 2020 KL. 07:50

Letbaner, BRT og byudvikling: I Aalborg kom byudviklingen først

Den aalborgensiske letbane blev til Danmarks første fuldt udbyggede BRT-strækning – Aalborg Plusbus. Men byudviklingen var i fuld gang i Plusbus-korridoren allerede inden trafikløsningen blev fastlagt – og der er mere fart på end nogensinde.


Visionsplan satser på højklasset kollektiv trafik i Østjylland
EMNER MED LETBANER/METRO 9. SEP 2020 KL. 14:00

Letbaner og byudvikling: Visionsplan satser på højklasset kollektiv trafik i Østjylland

Aarhus Letbane er kun en beskeden begyndelse, hvis det står til Letbanesamarbejdet i Østjylland. En ny visionsplan ”Samspil 2030” lægger op til massive investeringer i jernbaner, letbaner og BRT i det østjyske område.


Udviklingsprojekterne ligger tæt langs letbanestrækningen i Odense
EMNER MED LETBANER/METRO 3. SEP 2020 KL. 07:30

Letbaner og byudvikling: Udviklingsprojekterne ligger tæt langs letbanestrækningen i Odense

Odense Letbane åbner efter planen i efteråret 2021, men effekterne af letbanen er allerede meget synlige i den gamle industriby, Odense, som er i fuld gang med en gennemgribende transformation til det 21. århundredes vilkår.


Letbanen har sat turbo på udviklingen i Odder
EMNER MED LETBANER/METRO 27. AUG 2020 KL. 14:00

Letbaner og byudvikling Letbanen har sat turbo på udviklingen i Odder

Væksten i Odder Kommune er tæt forbundet med letbanen og dens tre stationer i kommunen.


EMNER MED LETBANER/METRO 26. AUG 2020 KL. 10:00

Letbaner og byudvikling Aarhus vokser langs med letbanen

”En letbane strukturerer byudviklingen” – det var en del af grundlaget for bygningen af Aarhus Letbane. Hvordan er det gået med byudviklingen i Aarhus siden letbanen åbnede for knap to år siden?


EMNER MED LETBANER/METRO 23. AUG 2020 KL. 18:00

Letbaneøkonomien er større end trafikregnskabet

En letbane er en dyr form for kollektiv trafik, hvis man kun ser på letbanen som kollektiv trafik. Men ”en letbane strukturerer byudviklingen”. Når letbanens afledte effekter regnes med, ser regnskabet helt anderledes og meget mere positivt ud. I en artikelserie ser vi på byudviklingen i Aarhus, Odder, Djursland og Odense med Aarhus Letbane og Odense Letbane som eksempler.


EMNER MED LETBANER/METRO 13. AUG 2020 KL. 21:00

Aarhus Letbane kørte med rekordhøj pålidelighed på alle strækninger

Aarhus Letbane kan se tilbage på en juli, hvor driften samlet set opfyldte målene for både pålidelighed og rettidighed. Pålideligheden - andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte - endte samlet set på 99,8 procent, hvilket er rekord. Rettidigheden - andelen af afgange gennemført til tiden - endte på 95,9 procent


EMNER MED LETBANER/METRO 1. AUG 2020 KL. 10:13

Transportministeriet: Sundhedsstyrelsen anbefaler mundbind i myldretiden

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at passagererne bruger mundbind i den kollektive trafik, når det ikke er muligt at holde den anbefalede fysiske afstand.


EMNER MED LETBANER/METRO 26. JUL 2020 KL. 11:48

Letbanen i Aarhus har aldrig kørt bedre

Juni 2020 viste højeste pålidelighed i driften til dato med 99,2 procent.


Hent flere emner med letbaner/metro