KTF Transmision
EMNER MED LETBANER/METRO 24. NOV 2020 KL. 17:00

Letbane lægger spor til mange års byudvikling i hovedstadsområdet

En del virksomheder har i dag bygget nye domiciler langs den linieføring, som om nogle år vil være Hovedstadens Letbane. En professor forudser ifølge Hovedstadens Letbane, at letbanen vil skabe byudvikling langs sporene i de kommende årtier


EMNER MED LETBANER/METRO 16. NOV 2020 KL. 11:13

Krydsningsspor på Djursland rykker frem

Trustrup Station - en af stationerne på banen til og fra Grenaa, hvor Aarhus Letbane's tog kører - skal efter planen udbygges med et krydsningsspor, så to letbanetog kan passere hinanden - og dermed åbne for halvtimes drift på den første del af banestrækningen fra Grenaa til Aarhus. Men arbejdet trækker ud. Først i oktober måtte Aarhus Letbane melde ud, at krydsningssporet først ville være færdigt i begyndelsen af 2022. Men her i november trækker Aarhus Letbane lidt tilbage med hensyn til forsinkelsen


EMNER MED LETBANER/METRO 16. NOV 2020 KL. 10:55

Aarhus Letbane kører stadig stabilt

Driftsopgørelsen fra Aarhus Letbane for oktober viser, at Letbanen ligger et godt stykke over målopfyldelse på pålideligheden på alle strækninger. Derimod ligger rettidigheden lige under 95 procent, hvilket er et fald


EMNER MED LETBANER/METRO 10. OKT 2020 KL. 08:00

Letbanetog kører først til Grenaa med halvtimesdrift i begyndelsen af 2022

Et krydsningsspor ved Trustrup på Djursland, der skal åbne for, at letbanetogene kan køre til og fra Grenaa hver halve time, er forsinket. Forsinkelsen skyldes især corona-situationen, men også nye og yderligere forudsætninger og krav fra leverandøren ASAL omkring produktion, test og installation


EMNER MED LETBANER/METRO 7. OKT 2020 KL. 06:00

Bliv klogere: NJS tilbyder to håndfulde gå-hjem-møder i oktober og november om jernbaner

Hvis man er sulten efter ny viden om kollektiv trafik på skinner, skal man vende blikket på NJS, Forum for Nordisk Jernbanesamarbejde, som tilbyder en strøm af gå-hjem-møder og webinarer om snart sagt alle aspekter af jernbane- og letbanedrift.


EMNER MED LETBANER/METRO 29. SEP 2020 KL. 13:00

Letbane vil lette hverdagen for mange ældre

Når Hovedstadens Letbane åbner i 2025, vil den nye forbindelse på tværs af S-toglinjerne lette hverdagen for mange ældre, der får nemmere ved at komme rundt - eksempelvis til hospitalerne. Det påpeger ejerne bag letbanen, der er ved at blive anlagt langs med Ring 3 i Hovedstadsområdet


Hovedstadens Letbane fremmer byudvikling i Ring3-korridoren
EMNER MED LETBANER/METRO 28. SEP 2020 KL. 12:00

Letbaner og byudvikling Hovedstadens Letbane fremmer byudvikling i Ring3-korridoren

Byudvikling har været en integreret del af Hovedstadens Letbane siden projektet tog form for 10 år siden. Ti Kommuner, Region Hovedstaden og staten dannede samarbejdsprojektet LOOP City med det dobbelte formål at forbedre infrastrukturen og at fremme byudviklingen i Ring3-korridoren.


EMNER MED LETBANER/METRO 16. SEP 2020 KL. 13:00

Odense Letbane ønsker at bruge reserver til at dække corona-regning

Odense Letbane har opgjort omkostningerne i forbindelse med covid-19. Da den samlede regning kan beløbe sig til op mod 70 millioner kroner, anmoder letbanen nu stat og kommune om at få frigivet midler fra de centrale reserver. Pengene skal blandt andet anvendes til 100 ekstra arbejdsmænd i gaderne, hvor anlægsarbejdet forventes overstået inden årets udgang. Letbanen forventes at åbne som planlagt næste efterår.


EMNER MED LETBANER/METRO 11. SEP 2020 KL. 14:00

Letbaner og byudvikling: Letbanen styrker mobiliteten på Djursland

De to kommuner på Djursland har forskellige tilgange til letbanen og effekterne på erhvervsudvikling og bosætning.


I Aalborg kom byudviklingen først
EMNER MED LETBANER/METRO 10. SEP 2020 KL. 07:50

Letbaner, BRT og byudvikling: I Aalborg kom byudviklingen først

Den aalborgensiske letbane blev til Danmarks første fuldt udbyggede BRT-strækning – Aalborg Plusbus. Men byudviklingen var i fuld gang i Plusbus-korridoren allerede inden trafikløsningen blev fastlagt – og der er mere fart på end nogensinde.


Visionsplan satser på højklasset kollektiv trafik i Østjylland
EMNER MED LETBANER/METRO 9. SEP 2020 KL. 14:00

Letbaner og byudvikling: Visionsplan satser på højklasset kollektiv trafik i Østjylland

Aarhus Letbane er kun en beskeden begyndelse, hvis det står til Letbanesamarbejdet i Østjylland. En ny visionsplan ”Samspil 2030” lægger op til massive investeringer i jernbaner, letbaner og BRT i det østjyske område.


Udviklingsprojekterne ligger tæt langs letbanestrækningen i Odense
EMNER MED LETBANER/METRO 3. SEP 2020 KL. 07:30

Letbaner og byudvikling: Udviklingsprojekterne ligger tæt langs letbanestrækningen i Odense

Odense Letbane åbner efter planen i efteråret 2021, men effekterne af letbanen er allerede meget synlige i den gamle industriby, Odense, som er i fuld gang med en gennemgribende transformation til det 21. århundredes vilkår.


Letbanen har sat turbo på udviklingen i Odder
EMNER MED LETBANER/METRO 27. AUG 2020 KL. 14:00

Letbaner og byudvikling Letbanen har sat turbo på udviklingen i Odder

Væksten i Odder Kommune er tæt forbundet med letbanen og dens tre stationer i kommunen.


EMNER MED LETBANER/METRO 26. AUG 2020 KL. 10:00

Letbaner og byudvikling Aarhus vokser langs med letbanen

”En letbane strukturerer byudviklingen” – det var en del af grundlaget for bygningen af Aarhus Letbane. Hvordan er det gået med byudviklingen i Aarhus siden letbanen åbnede for knap to år siden?


EMNER MED LETBANER/METRO 23. AUG 2020 KL. 18:00

Letbaneøkonomien er større end trafikregnskabet

En letbane er en dyr form for kollektiv trafik, hvis man kun ser på letbanen som kollektiv trafik. Men ”en letbane strukturerer byudviklingen”. Når letbanens afledte effekter regnes med, ser regnskabet helt anderledes og meget mere positivt ud. I en artikelserie ser vi på byudviklingen i Aarhus, Odder, Djursland og Odense med Aarhus Letbane og Odense Letbane som eksempler.


EMNER MED LETBANER/METRO 13. AUG 2020 KL. 21:00

Aarhus Letbane kørte med rekordhøj pålidelighed på alle strækninger

Aarhus Letbane kan se tilbage på en juli, hvor driften samlet set opfyldte målene for både pålidelighed og rettidighed. Pålideligheden - andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte - endte samlet set på 99,8 procent, hvilket er rekord. Rettidigheden - andelen af afgange gennemført til tiden - endte på 95,9 procent


EMNER MED LETBANER/METRO 1. AUG 2020 KL. 10:13

Transportministeriet: Sundhedsstyrelsen anbefaler mundbind i myldretiden

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at passagererne bruger mundbind i den kollektive trafik, når det ikke er muligt at holde den anbefalede fysiske afstand.


EMNER MED LETBANER/METRO 26. JUL 2020 KL. 11:48

Letbanen i Aarhus har aldrig kørt bedre

Juni 2020 viste højeste pålidelighed i driften til dato med 99,2 procent.


EMNER MED LETBANER/METRO 20. JUL 2020 KL. 12:00

Hovedstadens Letbane har holdt rejsegilde

Hovedstadens Letbane har for nylig fejret rejsegilde på kontrol- og vedligeholdelsescentret i Glostrup. Arbejdet med den kommende letbane langs med Ring 3 skrider planmæssigt fremad.


EMNER MED LETBANER/METRO 10. JUL 2020 KL. 16:00

CO2-udledningen er blevet mindre med letbanetogene i Aarhus

Udslippet af CO2 er skåret ned med 70 procent, efter at de el-drevne letbanetog er begyndt at køre i Aarhus og på strækningerne til Odder og Grenaa. Ud over mindre CO2-udslip er der også udledt færre partikler og NOX-forbindelser


EMNER MED LETBANER/METRO 26. JUN 2020 KL. 14:47

Lydmålinger på Cityringen i København er afsluttet

Siden december sidste år har Metroselskabet gennemført i alt 72 målinger hos naboer, der har oplevet at kunne høre M3 Cityringen. Alle lydmålinger ligger med en enkelt undtagelse under myndighedernes vejledende grænseværdier


Stor P-plads skal skabe forbindelse mellem letbane og motorvej
EMNER MED LETBANER/METRO 3. JUN 2020 KL. 09:53

Stor P-plads skal skabe forbindelse mellem letbane og motorvej

Pendlere, besøgende i Odense samt ansatte og brugere af universitetet og det nye regionshospital skal kunne parkere tæt ved motorvejsafkørslen - og derefter stige på letbanen. Derfor bliver der anlagt et nyt, stort, parkeringsanlæg med fjernbusstoppesteder lige nord for letbanens kontrolcenter i Hjallese tæt på Motorvej E20, der løber syd om Odense


EMNER MED LETBANER/METRO 12. MAJ 2020 KL. 20:00

Letbane kører mere pålideligt gennem corona-tiden

Letbanen i Aarhus har set på driften i april og har lagt en driftsstatistik frem. Statistikken viser, at pålideligheden er steget og rettidigheden er fastholdt eller steget


Hent flere emner med letbaner/metro