KTF Transmision
NYHEDER 21. AUG 2020 KL. 11:22

Nyt bybusnet betyder halvtimedrift i Thisted

Af: kollektivtrafik


Nyt bybusnet betyder halvtimedrift i Thisted
Kortet viser det nye bybusnet, samt de øvrige ruter, som betjener Thisted by.

Mandag 10. august lancerede Thisted Kommune i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskabs et nyt bybusnet i Thisted. Hensigten med ændringerne er at tilbyde et bybusnet, som tilgodeser flere borgere, uddannelsessteder og arbejdspladser i Thisted, end det nuværende net har gjort


Det hidtidige bybusnet i Thisted by bestod af fire linjer, som betjente hvert sit område af byen med varierende serviceniveau hen over dagen.


Med det nye net er de fire linjer blevet lagt sammen til to ringforbindelser, som begge får halvtimedrift i myldretiden, og timedrift i formiddagstimerne.To nye ringlinjer
Den nye linje 1 betjener Tingstrup, Tilsted og Dragsbæk, mens den nye linje 2 betjener området omkring sygehuset og gymnasiet, samt østbyen ved Sennelsvej, Lindevej og Fårtoftvej. Lerpyttervej betjenes af rute 312 og 314, samt på enkelte ture af en ny linje 3.


Fordelene ved det nye net er, at en større del af byen får adgang til halvtimedrift på bybusnettet - eksempelvis Tingstrup og størstedelen af østbyen, som i dag har timedrift. En anden fordel er, at det bliver nemmere at komme på tværs af byen, idet busserne på linje 1 og 2 kører forskudt af hinanden, skiftevis på hver af linjerne. Det betyder, at man kan stige på linje 1, og fortsætte videre på linje 2 efter et kort ophold på Thisted Station. Eller stige på linje 2, og fortsætte videre på linje 1. Slutteligt er det forhåbningen, at bybusnettet vil opleves mere overskueligt.


Ruter omlægges for at mindske gangafstand
For at opnå fordelene ved halvtimedriften i bybusnettet, vil nogle borgere få lidt længere afstand til stoppestederne, og rejsetiden vil blive forøget med op til 10 minutter på nogle rejserelationer. For at mindske generne ved længere gangafstand, vil nogle af de øvrige buslinjer køre andre veje. For eksempel vil rute 90 mod Hanstholm blive omlagt, så der mellem Højtoftevej og Ringvej køres ad Højager, Refsvej og Havrevej, ligesom rute 312 og 314 omlægges til at køre via Lerpyttervej.


De nye køreplaner kan findes på Rejseplanen samt på NT’s hjemmeside, hvor der også er en beskrivelse af ændringerne.Fakta om Nyt bybusnet i Thisted:  • Premiere: Mandag 10. august 2020

  • Nuværende linje 1 og 4 lægges sammen til en ny linje 1, som betjener Tingstrup, Tilsted og Dragsbæk

  • Nuværende linje 2 og 3 lægges sammen til en ny linje 2, som betjener området omkring sygehuset og gymnasiet, samt området omkring Sennelsvej, Lindevej og Fårtoftvej

  • Lerpyttervej betjenes af rute 312 og 314, samt på enkelte ture af ny linje 3


Køreplaner Trafikplanlægning