KTF Transmision
NYHEDER 29. MAJ 2024 KL. 14:51

Togoperatør i Østdanmark har uddannet godt 60 lokomotivførere siden 2020

Af: kollektivtrafik


Lokaltog, der er en del af Movia, har fra 2020 til 2023 uddannet godt 60 nye lokomotivførere. Det betyder, at Lokaltog i de seneste år har stået for uddannelsen af en meget stor del af de nye lokomotivførere, der sætter sig til rette i førerrummet på et tog og kører ud på skinnenettet et sted i Danmark


I 2024 vil Lokaltog uddanne yderligere 17 lokomotivførere, og til efteråret starter endnu et hold, hvor otte nye aspiranter efter planen begynder på den 10 måneder lange uddannelse.

 

- Vi er meget glade for og stolte over, at vi igennem en længere årrække har kunnet uddanne så mange nye lokomotivførere i Lokaltog. Vi føler et stort ansvar for at bidrage til uddannelse af nye medarbejdere til branchen, men vi er naturligvis også som selskab afhængige af, at der hele tiden er medarbejdere, som kan køre vores tog. Og derfor er rekruttering af nye lokomotivfører-aspiranter et område, som vi har stor fokus på, siger Tom Woldger, der er HR-direktør hos Lokaltog.

 

Han fortæller, at den typiske aspirant på uddannelsen er en mand, der har en faglig grunduddannelse og en alder på mellem 30 og 50 år.

 

- Det har historisk set været en lidt snæver gruppe af personer, der har haft mulighed for at begynde på uddannelsen som følge af optagelseskravene. Det har resulteret i, at antallet af kvindelige lokomotivførere og lokomotivførere med en anden etnisk baggrund end dansk, er meget begrænset hos os. Det er en skæv fordeling blandt den type medarbejdere, som vi meget gerne vil have rettet op på, siger Tom Woldger.

 

Tror på mere mangfoldighed

Hos Lokaltog man optimister, når det kommer til at få både flere kvinder og ikke-etniske danskere bag styrepinden i togene i de kommende år. Årsagen er en ny overenskomst.

 

- Den nye overenskomst betyder, at vi får et langt bredere rekrutteringsgrundlag, fordi personer med en gymnasial uddannelse nu også kan blive optaget, hvilket ikke har været tilfældet tidligere. Nu kan langt flere søge om optagelse, og det i sig selv gør, at vi forhåbentlig fremover får en bedre kønsfordeling og flere med en ikke-dansk baggrund blandt vores lokomotivførere og dermed bliver en mere mangfoldig arbejdsplads, som vi har en klar ambition om, siger Tom Woldger.

 

Det næste hold af lokomotivfører-aspiranter, der skal uddannes til at køre tog på en af Lokaltogs ni baner fra Lollandsbanen i syd til Gribskovbanen i nord, starter deres uddannelse 1. september 2024.

 

 

Fakta om uddannelsen som lokomotivfører hos Lokaltog:


 • Uddannelsen varer cirka 10 måneder

 • Der veksles mellem perioder med teoretisk undervisning på skole og perioder med kørepraktik

 • Skoleopholdene foregår enten i Ballerup eller i Tønder

 • Perioder med kørepraktik foregår både hos Lokaltog og andre banevirksomheder

 • Eleverne får løn under uddannelsen


 

Hvem kan blive lokomotivfører?

Hvis man drømmer om et job som lokomotivfører, så er der en række krav, man skal kunne opfylde og sætte flueben ved, hvis drømmen skal gå i opfyldelse.

 

Man skal have en af følgende uddannelser:


 • Faglig grunduddannelse dokumenteret ved et svendebrev

 • En gymnasial uddannelse (HTX, STX, HF, HHX, EUX eller IB)                     

 • Maskinmester

 • Pilot med uddannelse og licens til kommerciel flytransport


Desuden skal man: 


 • være over 21 år gammel og mindst 165 cm høj

 • have et godt helbred

 • have syn med normal farvesans

 • have en helbredsgodkendelse fra Trafikstyrelsen

 • have gyldigt kørekort til personbil

 • være logisk og systematisk tænkende

 • være i stand til at bevare roen - også i pressede situationer


 

Interesserede kan læse mere om uddannelsen til og jobbet som lokomotivfører her:

 

 

 


Tog og jernbaner