NYHEDER 22. JUN 2022 KL. 11:00

Nye tider i Odense: Nyt Bynet skal udnytte letbanens fordele

Af: Mikael Hansen

Nyt Bynet skal udnytte letbanens fordele
Sådan bliver Odensens kollektive bytrafik fra 31. juli. Se detaljer på rejsiodense.dk

Et helt ny bybusnet – Nyt Bynet – åbner i Odense den 31. juli 2022.


Odense skal om kort tid gennem den samme øvelse, som København og Aarhus har gennemført i de senere år: En gennemgribende ændring af bybusnettet for at tilpasse busdriften til et nyt højklasset trafikmiddel: Letbane eller metro.


Øvelsen kan ses som en spareøvelse. Konsekvensen af at bygge letbane eller metro er helt logisk, at der skal køre færre busser. Ændringerne kan også ses som en optimering af den kollektive bytrafik – firkantede bogholderibetragtninger rækker ikke, slet ikke når formålet med de nye højklassede trafikmidler er at give den kollektive trafik et markant løft.


Alle steder har det vist sig, at en pragmatisk tilgang har givet det bedste resultatet, og der har været vilje til at fastholde et højt antal bustimer. I Odense er der netto skåret 32.000 bustimer ud af en total på 216.000 bustimer. Næsten hele reduktionen stammer fra de buslinjer, som tidligere kørte i letbanekorridoren.

 

De højklassede kvaliteter
Nyt Bynet har til formål at få mest muligt ud af letbanens højklassede kvaliteter, som er værd at gentage: Høj frekvens betyder, at køreplanen kan lægges til side. Der kommer et letbanetog til lige om lidt. I Odense er letbanens frekvens i dagtimerne ca. 9 afgange i timen – 7 minutter mellem letbaneafgangene.


Høj regularitet kommer af en effektiv prioritering af letbanetogene i alle vejkryds. Det betyder at letbanens minuttal er til at regne med. Korrespondancerne til tog og busser har en høj troværdighed. Kontrasten er stor til de hidtidige buslinjer 40, 41 og 42 på samme strækning. Trods høj frekvens blev rejsetiden ofte meget lang, fordi busserne hang fast i trafikkøer. Odenses bybusser overholder dog generelt køreplanerne, men der er mange steder lagt ekstra køretid ind i myldretiden.


Høj komfort kommer af jævn, glidende kørsel, nem og bekvem ind- og udstigning i niveau med perronerne. Letbane er sammen med metro den mest handicapvenlige form for kollektiv trafik, men alle passagerer har glæde af det høje komfortniveau.

 

Odenses kryds af stamlinjer
Odense Kommune har valgt stamlinjeprincippet i designet af Nyt Bynet. Stamlinjeprincippet er meget velegnet til at kombinere højfrekvente linjer (stamlinjer) med lavfrekvente linjer (tilbringerlinjer).

I Odense er letbanen den ene stamlinje fra Tarup i nordvest til Nyt OUH og Hjallese Station i sydøst.

Den anden stamlinje er det system af bybuslinjer og regionale ruter, som betjener diagonalen fra Seden og Agedrup i nordøst til Bellinge og Brændekilde i sydvest. Heldigvis har Odense fastholdt den tætte koordinering mellem bybuslinjer og regionale ruter, så der opnås en frekvens på 4-7 busser i timen i dagtimerne. Linjeføringer og køreplaner for ruterne 51, 52, 53 samt 151, 152 og 153 er i store træk uændrede i forhold til den tidligere busplan.

Stort set alle andre buslinjer får en ny linjeføring og en ny køreplan, som hægter buslinjerne på letbanen på nye lokaliteter. Det betyder, at det tidligere radiale system, hvor alle bybusser mødtes på Odense Banegård Center erstattes af et nyt, differentieret system med en række nye skiftesteder: Hjallese Station, Rosengårdscentret/Ikea/Bilka, Benedikts Plads, Vesterbro, Hauges Plads, Tarup Center og selvfølgelig stadig med Odense Banegård Center som byens centrale skiftested.

 

Tilbringerruterne møder letbanen ét eller flere steder

To eksempler på tilbringerruter:

Ny rute 75 kører fra Højme i Sydvest og snor sig gennem østlige del af byen til Seden i nordøst. Det er en typisk tilbringerrute, som møder letbanen på Hjallese Station og igen ved letbanestationerne Østerbæksvej og Korsløkke. Som noget nyt kører bybusserne ikke længere ud på de små villaveje – busserne skal hurtigere frem. Især borgere i områderne Sanderum og Tarup har ømmet sig over længere gangafstande til busstoppestederne. Odense Kommune har imødekommet noget af kritikken, bl.a. bliver teletaxa-ordningen i Sanderum udvidet til også at gælde i dagtimerne og som noget nyt med OUH og Dalumcentret som skiftesteder. Hidtil har ordningen kun været gældende om aftenen og har haft Odense Zoo som skiftested.

De nye ruter 25-26 kører fra Tornbjerg og Hollufgård i sydøst til Korup i nordvest. Ruten møder letbanen ved Rosengårdscentret og kører herefter af ringvejen. Det er prøvet før uden den store succes. Denne gang er det letbanen, der gør forskellen.

Odenseanerne skal altså vænne sig til at stige om mellem flere kollektive trafikmidler. Succesen for Nyt Bynet afhænger af, om korrespondancerne bliver så effektive som planen og ønskerne siger.

 

Bustrafikkens infrastruktur er hovedproblemet
Bussernes fremkommelighed i Odense er et stort problem, som har været yderligere forværret i letbanens lange byggeperiode. Her skal blot påpeges nogle udvalgte emner.
Det er afgørende for Nyt Bynet, at de nye skiftesteder mellem bus og letbane bliver så kundevenlige og så trafikalt effektive som muligt. Særlig opmærksomhed bør der være om Hjallese Station, som ikke hidtil har været busbetjent samt Tarup Center og Rosengårdscentret.

Effektiv signalprioritering af busser er generelt et forsømt indsatsområde i Odense. Her skal specielt nævnes Vindegade og Christiansgade, som er vanskelige og tidskrævende at passere for både bybusser og regionale busser. Mange andre steder i Odenses trafik kunne bussernes fremkommelighed forbedres med relativt beskedne midler.
Frekvens og troværdige køretider er afgørende, for at Nyt Bynet kan leve op til stamlinjeprincipperne.

Nyt Bynet åbnes den 31. juli 2022.
Læs mere og se rutekort på www.rejsiodense.dkKøreplaner Letbaner/Metro Mobilitet