NYHEDER 15. NOV 2021 KL. 12:39

Nyt skilt skal gøre det nemt og enkelt at finde samkørsel

Af: kollektivtrafik

Nyt skilt skal gøre det nemt og enkelt at finde samkørsel
(Foto: Ulrik Jantzen)

Daglige transport til og fra arbejde, eller til og fra aktiviteter i fritiden, skal være god - også for klimaet. Derfor har Region Hovedstaden og Region Sjælland sammen med Movia søsat et projekt, der sikrer et oplagt mødested for bilister, der gerne vil dele og køre sammen


Projektet, hvor regionerne finansierer markeringen af en række knudepunkter ved at opsætte det officielle færdselsskilt med knudepunkt-symbolet på samt etablere deciderede samkørsels p-pladser, skal fremme samkørsel, som kan have flere flere positive effekter, enten ved at behovet for egen bil udskydes eller ved at den kollektive transport tilvælges i kombination med samkørsel. 
 
- Vi ser en tendens, hvor flere og flere husstande anskaffer sig bil nummer to og tre - særligt under corona-lockdown, hvor mange har fravalgt den kollektive trafik. I dag er det i gennemsnit blot hver 20. bil på vej til arbejde eller uddannelse, hvori der sidder mere end én person. Det arbejder vi selvfølgelig på at ændre, og ser i den sammenhæng gode synergier imellem samkørsel og den kollektive trafik, der kan supplere hinanden, siger Mads Monrad Hansen, der er konstitueret direktør for Regional Udvikling i Region Hovedstaden.
 
Han peger på, at projektparterne håber, at de med dette projekt både kan få flere til at samkøre og få flere passagerer tilbage i den kollektive trafik.
 
 
- Region Sjællands borgere pendler længst i hele Danmark, og det er mange steder ikke en reel mulighed at benytte bus, tog eller andre grønne transportformer. Samkørsel er derudover en mulighed for dem, der ikke har bil, og det er et grønt alternativ til egen bil. Jeg er glad for, at vi nu udbreder tilbuddene yderligere med samkørselsapps og flere knudepunkter, siger Carsten Krabbe, der er udviklingsdirektør i Regional Udvikling i Region Sjælland.
 
 
I en række kommuner er skiltet allerede kommet op og flere kommuner er på vej med skiltet. Knudepunktskiltene kan findes i byer, på landet, ved togstationer, busterminaler og stoppesteder ved større veje, hvor det er oplagt at mødes for at rejse sammen. Knudepunktet er et oplagt mødested for samkørsel - både for bilister, når de vil køre selv og dele deres bil med andre, og når de vil parkere deres egen bil og være passager på turen. Skiltet vil fremover vise vej for både passagerer i flextur og plustur og for bilister, der deler og kører privat samkørsel.
 
- Danmark har et ambitiøst klimamål for 2030, og det har Movia også. Hvis flere rejser sammen, kan vi reducere biltrafikken, mindske trængslen og CO2-udledningen - samt gøre busfremkommeligheden bedre. Og hvis vi kan lykkes med at gøre samkørsel til et supplement til den kollektive transport, kan det samtidigt være med til at øge mobiliteten for borgerne på Sjælland og øerne. Det er ren win-win, siger Movia's direktør for kommerciel og kunder, Camilla Struckmann.
 
 
Knudepunktskiltene spiller sammen med digitale samkørselsapp'er, som en række kommuner, regioner og virksomheder samarbejder med, og som forbinder borgere og medarbejderes behov for transport med andre borgeres ledige sæder i bilen. De fleste app'er tilbyder fast kilometerpris, og eventuel betaling håndteres i app'en. 
 
Et andet nyt mobilitetskoncept er "Parkér-og-Rejs", der er et tilbud til pendlere på Sjælland, der vil skifte køkørsel, trafikpropper og p-afgifter ud med bilen eller cyklen til stationen og så køre videre med lokaltoget. 
 
Parkér-og-rejs koncepter, hvor brugere får tilbudt gode parkeringsforhold lokalt, er kendt fra udlandet, men er endnu ikke så udbredt i Danmark. Movia tester frem til oktober 2022 Parkér-og-Rejs i samarbejde med fire kommuner, de to regioner og Lokaltog på seks lokaltogstationer, hvor borgere, der tilmelder sig forsøget, får adgang til reserverede p-pladser på de udvalgte stationer. Region Hovedstaden, Region Sjælland og Movia samarbejder desuden med regeringen om, hvordan potentialet for Parkér-og-rejs også kan udnyttes på det statslige jernbanenet.
 
Forventningen er, at jo flere nemt tilgængelige alternativer til egen bil, der tilbydes, desto flere vil benytte sig af kollektiv transport. I mange kommuner på Sjælland er mødestederne for samkørsel markeret ved eksempelvis togstationer, busterminaler og stoppesteder med det let genkendelige knudepunktskilt.
 
Når alle skilte er sat op, vil der i alt være 75 knudepunktskilte i Region Sjælland og 48 i Region Hovedstaden.
 
 
 
Fakta om knudepunktsskilte:
 
Et knudepunktskilt er et officielt færdselsskilt med knudepunkt-symbol på. Knudepunktskiltene kan findes i byen, på landet, ved togstationer, busterminaler og stoppesteder ved større veje, hvor det er oplagt at mødes for at rejse sammen. 


Kommuner som har opsat knudepunktskilte:
 
Allerød 
Ballerup* 
Faxe 
Frederiksberg 
Frederikssund*
Furesø
Gentofte*
Gribskov*
Rødovre*
Tårnby 
* Har flere knudepunktskilte på vej


Kommuner som kommer til at opsætte knudepunktskilte: 

Albertslund
Egedal
Fredensborg
Gladsaxe
Halsnæs
Helsingør
Hillerød
Holbæk
Hvidovre
Kalundborg
Køge
Lejre
Lolland
Ringsted
Roskilde
Rudersdal
Slagelse
Sorø
Vordingborg
 
 
Stationer med Parkér-og-Rejs:

Dronningmølle station
Helsinge station
Hårlev station
Svinninge station
Vallø station
Ølsted station 
 
 
 
 
 
 
 


Mobilitet