NYHEDER 19. SEP 2022 KL. 08:00

Sådan mobiliserede Keolis sit team til driften af Odense Letbane

Af: Mikael Hansen

Hvordan man kommer fra nul medarbejdere og en underskrevet kontrakt til et letbaneteam med ca. 80 veluddannede og motiverede medarbejdere fire år senere.


Det hele begynder med et udbud, hvor der skal regnes rigtigt, og der skal indgås aftaler med kompetente samarbejdspartnere. Det er ikke nok at være god, man skal være bedst.

Troværdighed er helt afgørende for en opgave som letbanedrift, hvor driften ligger langt ude i fremtiden og hvor mange detaljer stadig var ukendte i 2018, da Odense Letbane P/S udbød driften af Odense Letbane.


Keolis vandt kontrakten
Keolis er én af verdens største letbaneoperatører, så det betød nok mindre, at Keolis også står for driften af bybusserne i Odense. Måske betød det lidt mere, at Keolis er operatør på Aarhus Letbane.
Det sidste kom til at betyde ganske meget, da Keolis skulle opbygge sit nye letbaneteam i Odense – mobilisering kaldes det internt i Keolis.


- Organisationens opbygning er kopieret fra Aarhus, hvor vi har et meget velfungerende letbaneteam, fortæller Thomas Brændstrup, adm. direktør i Keolis Letbaner A/S, og fortsætter:
- Jeg er overordnet direktør for de to letbaneteams i Aarhus og Odense. Hvert team har sin lokale ledelse. I Odense har vi tilføjet vedligeholdelse af infrastruktur og letbanetog. Det er en ny opgave for os, som vi løser sammen med underleverandørerne Aarsleff Rail og Stadler Service.

De første ansatte
De første, der blev ansat i Odense, var en systemspecialist til vedligeholdelsesdelen – og derefter sikkerhedschefen.


Thomas Brændstrup forklarer:
- Sikkerhed er vores mantra i letbanedriften. Alt begynder og slutter med sikkerhed. Det ligger i lovgivningen, det er hovedindholdet i uddannelserne til letbanefører og OCC-styringsmedarbejder (OCC er den centrale trafikstyring). Sikkerhed gennemsyrer også hverdagen som letbanefører og styringsmedarbejder.

Letbanens sikkerhedsregler er blevet til på baggrund af Keolis’ generelle erfaringer med letbanedrift men tilpasset kørsel i blandet trafik, som man ser det i Odense. De strenge sikkerhedsregler er også forklaringen på, at der stort set ikke har været hændelser, hvor letbanen eller letbaneføreren har været skyld i færdselsuheld eller ulykker – hverken i Aarhus eller Odense.

Herefter blev afdelingsledelsen rekrutteret: afdelingsdirektør, driftschef, driftsleder, OCC-leder og vedligeholdelseschef.

Thomas Brændstrup forklarer:
- Keolis’ erfaring fra mobiliseringen i Aarhus Letbane er, at et kompetent og dedikeret ledelsesteam er helt afgørende for et vellykket resultat Vi brugte derfor temmelig mange kræfter på at finde de helt rigtige folk til afdelingsledelsen i Keolis Odense Letbane.

Mobiliseringen
Det første det nye ledelsesteam i Keolis Odense Letbane foretog sig var at udarbejde og tilpasse et stort antal dokumenter med udgangspunkt i erfaringerne fra Keolis Aarhus Letbane – alt om letbaneførere og deres uddannelse. Det næste var at ansætte yderligere fire instruktører – ud over driftslederen.

- De fem instruktører fik en meget grundig uddannelse og instruktion hos COMSA, den spanske entreprenør, som byggede Odense Letbane, og hos Stadler, som leverede togsættene, forklarer Thomas Brændstrup, og fortsætter:
- Instruktørerne indarbejdede løbende de mange detaljer fra leverandørerne i uddannelsen af og reglementet for letbaneførerne.

De færdige planer for uddannelsen af letbaneførere blev sendt til godkendelse i Trafikstyrelsen.
Da uddannelsen var godkendt, var næste trin at ansætte og uddanne letbaneførerkørelærere – fem personer. De blev uddannet af instruktørerne. En vigtig del af uddannelsen var praktikbesøg hos Keolis Aarhus Letbane, hvor den praktiske udmøntning kunne demonstreres. Tillige var flere af de garvede aarhusianske instruktører og kørelærere udlånt til Odense i uddannelsesperioden.

Med en gruppe på ti veluddannede og velmotiverede instruktører og kørelærere var Keolis Odense Letbane klar til at ansætte og uddanne letbaneførere. Målet var en stab på lidt over 50 letbaneførere.

Thomas Brændstrup forklarer:
- Ligesom i Aarhus rekrutterede vi letbaneførerne fra en bred vifte af brancher og baggrunde. Alle kandidater kom til en optagelsesprøve, hvor de dels gennemgik forskellige tests, men hvor vi først og fremmest vurderede de personlige egenskaber. Det har været helt afgørende for os, at de kommende letbaneførere kan lære og praktisere en helt konsekvent holdning til sikkerhed og en evne til at arbejde ud fra skriftlige instrukser.

-En vigtig rekrutteringsgruppe var overtallige buschauffører hos Odense Bybusser, som også drives af Keolis. Vi gav tilbuddet på et tidligt tidspunkt, og der var mange interesserede, men ikke alle der kom gennem nåleøjet. De øvrige letbaneførere er hentet blandt professioner som lærere, bankfolk, kontorfolk, reddere og meget andet. Vi ser mangfoldigheden som en styrke, det har været tydeligt under uddannelsen men også i driften.

Projekt-forsinkelser og omsider i drift
Byggeriet af Odense Letbane har været ramt af flere forsinkelser, og det har været en udfordring i forhold til rekrutteringen af letbaneførere.
Thomas Brændstrup forklarer:
- Det har været en svær balance mellem rettidig omhu og økonomisk ansvarlighed. Efter aftale med Odense Letbane valgte vi at udskyde nogle af ansættelserne, men alligevel var der en længere periode hvor de nyuddannede letbaneførere ikke havde ret meget at lave. Det har været svært at holde motivationen i top under perioderne med projekt-forsinkelser, men deltagelse i forskellige kurser samt afholdelse af sociale arrangementer var med til at fastholde letbaneførerne.

Thomas Brændstrup fortæller, at udstedelsen af den endelige tilladelse den 26. april 2022 og fastsættelse af åbningsdatoen den 28. maj 2022 var en enorm lettelse for hele organisationen.
- Vi havde en måned til at køre vores egne testkørsler efter udstedelse af tilladelsen til at køre med passagerer. Indtil den 26. april kørte vi også tests, men det var for COMSA og Odense Letbane, hvor vi blot var ”arbejdsmænd” for dem. Den sidste måneds tests handlede om at teste om køreplanen var robust, men også forskellige procedurer om nedbrud og driftsforstyrrelser. Vores testplan er opbygget i scenarier, og vi skulle alle scenarier igennem og alt skulle have en tilfredsstillende evaluering, før vi var klar til at åbne dørene for passagererne.

- Vi nåede det hele.Letbaner/Metro Operatører