NYHEDER 18. DEC 2020 KL. 12:22

Undersøgelse beskriver den kollektive transport i en corona-tid

Af: kollektivtrafik

Isolation, hjemmearbejde og skolelukninger har betydet færre passagerer i bus og tog i hele Europa, og mange har frygtet turen med kollektiv transport. En undersøgelse gennemført af BEUC, der er en paraplyorganisation for 44 europæiske forbrugerorganisationer, har set på situationen i 11 europæiske lande - deriblandt Danmark


Undersøgelsen - Corona-situationen og mobilietetsvaner hos befolkningen i 11 europæiske lande- viser blandt andet:

Gennemsnittet af de 11 lande viser, at:

  • 47 procent forventer, at deres arbejde vil tillade brug af hjemmearbejde efter Covid-19
  • 17 procent forventer at rejse mindre efter Covid-19, 12 procent forventer at rejse mere, mens resten vil rejse i samme omfang som før Covid-19
  • 21 procent forventer at bruge bilen mere efter Covid-19
  • 14 procent forventer at cykle mere
  • 68 procent anser kollektiv transport (i byer) som usikker i forhold til smitterisiko


BEUC anbefaler på baggrund af tallene, at de nationale myndigheder arbejder for at forhindre, at store dele af brugerne af den kollektive transport skifter til bilen.


Interesserede kan se, hvordan Danmark er placeret i undersøgelsen, som kan hentes her:

 Corona Passagertal