NYHEDER 25. MAR 2022 KL. 11:48

Danmarks første batteritog er på vej

Af: kollektivtrafik

I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 330 millioner kroner til indkøb af fire batteritog samt til etablering af ladeinfrastruktur på den statslige strækning Holstebro-Skjern. På baggrund af oplæg fra Midtjyske Jernbaner og Banedanmark har den samlede forligskreds bag Infrastrukturplan 2035 nu tilsluttet sig indkøbet af fire batteritog, samt at Banedanmark arbejder videre med anlæg af ladeinfrastruktur på Holstebro Station og Skjern Station


Midtjyske Jernbaner har på baggrund af et udbud valgt Siemens Mobility som leverandør af batteritogene. Midtjyske Jernbaner forventer, at batteritogene sættes i drift omkring årsskiftet 2024/2025

De fire nye batteritog er et skridt nærmere én af infrastrukturplanens hovedformål: At understøtte den grønne omstilling inden for den kollektive transport i Danmark.

Region Midtjylland får et tilskud på 230 millioner kroner til indkøb af de fire batteritogsæt, mens regionen og operatøren Midtjyske Jernbaner selv anskaffer tre togsæt til Lemvigbanen. Derudover er der afsat 100 millioner kroner til, at Banedanmark kan anlægge ladeinfrastruktur, som forventes at stå klar i slutningen af 2024.

Indkøbet skal foruden en konkret CO2-reduktion give operatører og myndigheder erfaring med batteritogsdrift forud for fremtidige batteritog på yderligere regionale statslige strækninger og på privatbanerne rundt om i Danmark.


Fakta:

Midtjyske Jernbaner har på baggrund af et udbud valgt Siemens Mobility som leverandør af batteritogene. Midtjyske Jernbaner forventer, at batteritogene sættes i drift omkring årsskiftet 2024/2025. Der udestår en politisk behandling og endelig godkendelse i Region Midtjylland, inden en kontrakt med Siemens Mobility kan blive underskrevet.

I aftalen om Infrastrukturplan 2035 er der udover batteritog til strækningen Holstebro-Skjern også afsat 650 millioner kroner til etablering af den nødvendige ladeinfrastruktur til batteritogsdrift på de øvrige strækninger i Midt- og Vestjylland, på Svendborgbanen og i Nordjylland. Derudover er der afsat en pulje på 275 millioner kroner til tilskud til ladeinfrastruktur på privatbanerne.Energi og miljø