NYHEDER 25. MAJ 2021 KL. 16:00

Herning Kommune kører mod mere bæredygtig transport

Af: kollektivtrafik

Herning Kommune er langt fremme med at sætte ind på en række områder, der skal gøre den kollektive trafik og den kommunale kørsel i øvrigt mere bæredygtig. Fra i år kører renovationsbiler og bybusser på el fra i år, og planen er ved at blive lagt for, hvordan resten af den kommunale bilpark kan køre mere bæredygtigt. Derfor har det været naturligt for politikerne i Herning Kommune at indgå en klimasamarbejdsaftale med S-Regeringen


- Med aftalen ønsker vi at sende et meget tydeligt signal om, at Herning Kommune mener den grønne og klimavenlige dagsorden alvorligt, siger Lars Krarup (V), der er borgmester i Herning Kommune, hvor indbyggertallet i årets første kvartal lå på 89.320. Herning Kommune er dermed den 13. største kommune i Danmark. 
 
Klimasamarbejdsaftalen svarer til dem, S-Regeringen sidste år indgik med seks af landets største kommuner. Siden er en række kommuner kommet til - og nu altså også Herning.
 
- Et bredt flertal i Folketinget har forpligtet sig til at begrænse CO2-udslippet med 70 procent i 2030. Det kræver, at alle trækker i samme retning, og her er kommunernes tilslutning til de fælles klimasamarbejdsaftaler et vigtig skridt. Derfor er jeg også rigtig glad for, at Herning Kommune som en af landets store kommuner har indgået en aftale med regeringen, og jeg er sikker på, at andre kommuner i området vil lade sig inspirere af Herning, siger transportminister Benny Engelbrecht, (S).
 
Aftalen læner sig op ad en række andre grønne initiativer fra Herning Kommune, som eksempelvis DK2020-samarbejdet mellem KL, regionerne og Realdania.
 
- Da vi lagde de kommunale budgetter for 2021-2022, satte vi yderligere fart på arbejdet med bæredygtighed. Sidste år indtrådte vi således også i DK2020-samarbejdet, og vi er nu ved at udarbejde den ambitiøse klimaplan, som DK2020 forpligter til. Også i den sammenhæng er det af stor betydning, hvordan vi agerer på transportområdet. Derfor er klimasamarbejdsaftalen med regeringen om den kollektive og kommunale trafik og kørsel helt naturlig, siger Lars Krarup.
 
Herning Kommune stiller stadig nye mål op. Der er i øjeblikket 85 hybridbiler i hjemme- og sygeplejen, men der kan tages flere grønne initiativer på transportområdet bredt i hele kommunen. Samtidig skal også lokalbussernes kørsel gøres mere klimavenlig ved kommende udbud.
 
 

 Energi og miljø