NYHEDER 28. APR 2021 KL. 15:18

Konkurrencerådet godkender kapitalfonds køb af busselskaber

Af: kollektivtrafik

Polaris Private Equity IV K/S har fået Konkurrencerådet godkendelse til at overtage busselskaberne Egons A/S, Larsenbus ApS, Papuga Bus A/S samt Papuga A/S. Fusionen af de fire busselskaber og kapitalfondens køb af 60 procent af aktierne blev præsenteret sidste sommer


- Fusionen skaber en stor aktør inden for turistbuskørsel. Særlige forhold ved markedet - som er meget dynamisk med begrænsede adgangsbarrierer - gør dog, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Derfor har vi godkendt den, siger formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz.

Polaris er en kapitalfond, som ved fusionen overtager fire busselskaber, heraf den største, næststørste og fjerdestørste inden for turistbuskørsel i Danmark. Efter fusionen vil det samlede busselskab ejet af Polaris være den klart største aktør på markedet for turistbuskørsel. Det dækker blandt andet over buskørsel for virksomheder, rejsebureauer, offentlige myndigheder og togoperatører. 

Konkurrencerådet har på baggrund af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser vurderet, at den nye, store aktør på markedet ikke vil få tilstrækkeligt styrke til eksempelvis at gennemføre vedvarende prisstigninger. Det vurderes således, at fusionen samlet set ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. 

Det skyldes en række særlige forhold ved markedet for turistbuskørsel. Blandt andet gælder det at:

  • Kunder har gode muligheder for at købe turistbuskørsel fra konkurrenter til det fusionerede busselskab
  • Der er lave ekspansions- og adgangsbarrierer på markedet. Konkurrenter til det fusionerede busselskab har både mulighed for og vilje til at udvide deres aktiviteter


De fire busselskaber, som fremover har samme ejer, er ikke tætte konkurrenter i forvejen. Blandt andet viser historikken, at de meget sjældent har budt på de samme opgaver. Det kan også ses som udtryk for, at selskaberne har fokuseret på forskellige kundetyper og/eller geografiske områder.


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog første udkast til anmeldelse af fusionen 26. august 2020. Udkastet indeholdt også information om vertikale forbindelser som følge af Polaris’ ejerskab af Molslinjen. Disse vertikale forbindelser blev dog fjernet ved Polaris’ frasalg af Molslinjen, som blev godkendt af EU-Kommissionen 4. februar 2021. Styrelsen har herudover undervejs afklaret en række spørgsmål og holdt møder med virksomhederne, inden anmeldelsen var fuldstændig 23. marts. Konkurrencemyndighedernes frist for at behandle fusioner i den såkaldte fase 1 er 25 hverdage fra den dag, hvor fusionsanmeldelsen er erklæret fuldstændig.

 

Interesserede kan se Konkurrencerådets fulde afgørelse her: