KTF Transmision
NYHEDER 10. NOV 2020 KL. 09:18

Corona-tiltag har fået personbilstrafikken til at falde

Af: kollektivtrafik


Omkring 10 procent af personbilerne er forsvundet fra det overordnede vejnet som følge af de seneste tiltag for at begrænse spredning af corona-virus. Det viser nye tal over trafikken på statsvejene, som Vejdirektoratet har lagt frem. Tallene viser også, at lastbiltrafikken er steget


- Regeringens opfordring til så vidt muligt at arbejde hjemme kan ses på vejene. Der er længere mellem personbilerne, men til gengæld er der kortere mellem lastbilerne. Det betyder med andre ord, at vi holder samfundet i gang, selvom vi holder afstand, arbejder hjemme og tager de nødvendige forholdsregler for sammen at begrænse smittespredningen, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).


Han peger på, at der er regionale forskelle, som eksempelvis i Nordjylland, hvor situationen i øjeblikket er meget anderledes end i resten af landet.


- Nu har den delvise nedlukning af samfundet efterhånden varet i nogle uger, og vi kan se, at antallet af personbiler på statsvejene har stabiliseret sig på et niveau, der ligger cirka ti procent under niveauet fra samme tidspunkt sidste år. Det tyder på, at danskerne har taget imod regeringens opfordring til at arbejde hjemme, så vidt som det er muligt, siger afdelingsleder Kasper Rosenstand fra Vejdirektoratet.Samtidig med, at antallet af personbiler er faldet, er antallet af lastbiler på statsvejene imidlertid steget med 2-3 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år. Kasper Rosenstand ser det som et billede på, at samfundets vigtigste funktioner kører videre som vanligt trods de seneste tiltag, der skal forebygge spredning med corona-virus.


- Tallene for erhvervstransporterne er vigtige, fordi de illustrerer, hvordan det går med produktionen og servicefunktionerne, siger Kasper Rosenstand og fortsætter:


- Her kan vi se, at tingene kører videre til trods for den delvise nedlukning. Der bliver stadig bragt varer ud i butikkerne. Og der bliver stadig transporteret varer, gods og tjenesteydelser på tværs af landsdelene.  
 

Fakta om målingen:


• Målingen strækker sig over ugerne 36-43
• Lastbiler defineres som køretøjer over 12,5 meter


 Corona