KTF Transmision
EMNER MED CORONA 31. MAR 2021 KL. 12:35

Busserne i syd åbner dørene for flere

Samfundet åbner mere op efter påske. Det betyder blandt andet, at kapacitetsudnyttelsen i Sydtrafiks busser stiger fra 50 procent til 70 procent af det samlede antal passagerer, som busserne normalt må transportere


EMNER MED CORONA 30. MAR 2021 KL. 14:39

Midttrafik åbner op for flere passagerer i bus og letbane

Når der fra tirsdag 6. april bliver åbnet for flere dele af samfundets forskelige dele, følger Midttrafiks busser og Letbanen med. Tryghedsskabende tiltag som ekstra rengøring, krav om mundbind/visir, stoppestedsværter og skiltning med god corona-adfærd fortsætter, når flere kunder kan rejse med kollektiv trafik i Midtjylland. Der vil fortsat være selvbetjening via Midttrafik app, Midttrafik webshop eller rejsekort og krav om mundbind eller visir


EMNER MED CORONA 17. MAR 2021 KL. 16:00

Finansiering af ekstra dobbeltture i uge fire er på plads

Kontaktrådet, der er engageret i færgetrafikken til og fra Bornholm, har drøftet finansiering af de ekstra dobbeltture, som færgen »Povl Anker« sejlede den sidste uge i januar, med Transportministeriet. De ekstra ture blev sat ind som følge af, at Sverige lukkede for gennemrejse og dermed afskar de fleste rejsende til og fra Bornholm at benytte hurtigfærgen mellem Rønne og Ystad


EMNER MED CORONA 17. MAR 2021 KL. 10:57

Transportminister: Åbne butikker har haft minimal betydning for trafikmængden

Fra 1. marts blev det i et vist omfang igen muligt at besøge butikker og deltage i udendørs kultur- og idrætsaktiviteter. Men den begrænsede genåbningen af lukkede aktiviteter har ikke haft den store effekt på trafikmængden på vejene. Det viser trafiktallene fra eksempelvis Rejsekort og Storebæltsbroen


EMNER MED CORONA 8. MAR 2021 KL. 15:03

Færge til Kattegat-ø skal optimere passagertransporten

Færgeudvalget for Grenaa-Anholt færgefart afholdt mandag udvalgsmøde om de aktuelle restriktioner som følge af indsatsen mod spredning af corona-virus. Efter mødet henstiller Færgeudvalget til, at færgeriet i videst muligt omfang grupperer passagerne, så det maksimale antal passagerer kan komme op - dog maksimalt til 50 procent af den godkendte og årstidsafhængige kapacitet


EMNER MED CORONA 3. MAR 2021 KL. 15:00

Statens kompensation sikrer Movias resultat i 2020

Covid-19 prægede både indtægtsdannelse og udgifter for Danmarks største mobilitetsselskab i 2020. Passagertallet lå 31 pct. under forventet. Det samlede kompensationsbeløb fra KL og Danske Regioners aftale med staten er på 455 mio. kr.


EMNER MED CORONA 25. FEB 2021 KL. 17:21

Restriktioner i kollektiv transport og fly forlænges

Med onsdagens aftale mellem S-Regeringen, Enhedsisten, Radikale og SF om en gradvise genåbning af samfundets neddroslede aktiviteter, er det samtidig aftalt at de restriktioner, krav og anbefalinger, der er eksempelvis er gældende for passagerer i den kollektive transport bliver forlænget. Dermed vil der fortsat være krav om brug af mundbind i kollektiv transport og i forbindelse med køreprøver. Derudover vil busser, tog og metro fortsat være maksimalt halvt fyldte


EMNER MED CORONA 25. FEB 2021 KL. 17:13

Passagerer til og fra Bornholm skal vise negativ coronatest

Genåbningen af skoler, butikker og liberale erhverv på Bornholm bliver ledsaget af krav om, at rejsende skal lade sig teste for at forebygge spredning af corona-virus


EMNER MED CORONA 24. FEB 2021 KL. 22:00

Midttrafik har strammet corona-regler for Flextrafik-chauffører

Stofmundbind, halvvisir eller hagevisir ikke længere må anvendes af chauffører i Midttrafiks Flextrafik


EMNER MED CORONA 24. FEB 2021 KL. 13:47

Rejserestriktioner er forlænget til efter påske

S-Regeringen besluttede 28. januar at forlænge de skærpede danske rejserestriktioner, som blev indført 8. januar, frem til og med den 28. februar. Nu har S-Regeringen ar besluttet at forlænge de fleste skærpede tiltag frem til og med anden påske dag mandag 5. april


EMNER MED CORONA 24. FEB 2021 KL. 08:41

Luftfartsselskaber skal hjælpe med smitteopsporingen

Fra onsdag i denne uge skal luftfartsselskaber i forbindelse med flyvninger til Danmark fra udlandet registrere og videregive oplysninger om passagerer og besætningsmedlemmers navn, telefonnummer og fly- og pladsnummer til Styrelsen for Patientsikkerhed. Oplysningerne skal anvendes i forbindelse med indsatsen med at opspore smitte med corona-virus


EMNER MED CORONA 18. FEB 2021 KL. 12:20

Telebybus får stoppested tæt ved vaccinationscenter

Hjemmeboende borgere i målgruppen på 85 år og derover i Norddjurs Kommune kan i øjeblikket blive vaccineret i Grenaa Idrætscenter. Mange benytter telebybussen for at komme dertil, og derfor er der ekstraordinært oprettet et nyt stoppested ved svømmehallen


EMNER MED CORONA 12. FEB 2021 KL. 16:00

Opgørelse: To tredjedele blev væk fra den kollektive trafik i januar

I januar i år rejste omkring 65 procent færre passagerer med den kollektive trafik i forhold til samme måned sidste år. Coronarestriktioner, ekstra afstand og meget hjemmearbejde ses tydeligt i busser og tog


DSB kørte ud af 2020 med et underskud før skat på 104 millioner kroner
EMNER MED CORONA 11. FEB 2021 KL. 14:51

DSB kørte ud af 2020 med et underskud før skat på 104 millioner kroner

Corona-tiden, der med konkrete tiltag markerede sit begyndelse i Danmark 11. marts sidste år, har haft en markant negativ indflydelse på DSB’s resultat. Togoperatøren opgør påvirkningen til at ligge i størrelsesordenen minus 1.500 millioner kroner. Der er tale om et nettotab, som i store træk skyldes tabt passageromsætning i forhold til samme periode i 2019 med fradrag af kompenserende omkostningsreduktioner. Det markante fald i passageromsætning under corona-tiden modsvares delvist af kompensation fra staten på 914 millioner kroner


EMNER MED CORONA 9. FEB 2021 KL. 08:00

Virtuel konference: Kollektiv trafik skal genvinde det tabte med serviceforbedringer

Corona-krisen kan overvindes med hjælp fra myndighederne. Det var budskaberne fra Dorthe Nøhr Pedersen, adm. direktør i Movia, og Flemming Jensen, adm. direktør i DSB i KTF’s og TØF’s virtuelle konference den 1. februar. De to direktører var også enige om, at der venter langt bedre tider for den kollektive trafik, når de store investeringer i jernbanen slår igennem omkring 2030.


EMNER MED CORONA 7. FEB 2021 KL. 20:12

Trafikken over grænserne ligger langt under normalen

Aktiviteten på veje og skinner er fortsat lav, og på Øresundsforbindelsen og over den dansk-tyske grænse er der mellem 60 og 65 procent færre, der krydser grænsen i forhold til samme periode sidste år


EMNER MED CORONA 4. FEB 2021 KL. 14:06

Sverige kræver negative coronatest før indrejse

Den svenske regeringen besluttede onsdag at indføre et krav om, at alle, der vi rejse ind i Sverige, skal vise en negativ corona-test, der høst er 48 timer gammel. Kravet gælder med få undtagelser alle personer, der vil rejse ind i Sverige


Transportministeren vil genstarte kollektiv trafik
EMNER MED CORONA 3. FEB 2021 KL. 23:00

Virtuel konference: Transportministeren vil genstarte kollektiv trafik

Transportminister Benny Engelbrecht (S) lover fuld opbakning til at løfte kollektiv trafik til mindst samme niveau som før, når corona-krisen klinger af. Han løftede nogle små hjørner af sløret for den kommende nationale mobilitetsplan, som han helst ser får en bred politisk opbakning.


EMNER MED CORONA 3. FEB 2021 KL. 13:35

Erhvervsorganisation ser frem til samarbejde om corona-pas

S-Regeringen har inviteret organisationerne Dansk Erhverv og Dansk Industri til i samarbejde med kulturlivet at deltage i udviklingen af et digitalt coronapas til gavn for borgere og virksomheder. - Vi er mere end klar til at finde en løsning, så Danmark kan blive åbnet op hurtigst muligt, lyder det fra Brian Mikkelsen, der er direktør i Dansk Erhverv og tidligere konservativ minister i flere Venstre-ledede regeringer


EMNER MED CORONA 3. FEB 2021 KL. 10:05

Transportministeren forlænger flyvestop

Det midlertidige stop for alle flyvninger fra De Forenede Arabiske Emirater, bliver forlænget frem til den dag, hvor kravet om test og isolation ved indrejse i Danmark træder i kraft


EMNER MED CORONA 3. FEB 2021 KL. 09:59

Flertal i Folketinget baner vej for krav om test og isolation af indrejsende

Et bredt flertal af Folketingets partier har stemt for S-Regeringens forslag om lovgivning, der giver mulighed for at stille krav om test og isolation for personer - også danske statsborgere - der rejser ind i Danmark


EMNER MED CORONA 1. FEB 2021 KL. 13:35

Transportrestriktioner er blevet forlænget

Som følge af S-Regeringens beslutning om at forlænge de skærpede corona-restriktioner bliver begrænsningerne på belægningen i den kollektive transport også forlænget. Det oplyser Transportministeriet


EMNER MED CORONA 28. JAN 2021 KL. 21:01

Trafikken viste en svag stigning i årets tredie uge

I uge tre var der flere biler på vejene og passagerer i den kollektive trafik. Men niveauet ligger stadig lavt i forhold til samme periode sidste år


EMNER MED CORONA 27. JAN 2021 KL. 23:00

Næstved Taxa kørte ældre borgere til corona-vaccination

Næstved Taxa fik kam til sit hår, da de blev spurgt, om de ville hjælpe Næstved Kommune med at transportere borgere til vaccination, og det hele endte godt. Trods udfordringer og travlhed gik de fire dage så gnidningsfrit, som det var muligt.


EMNER MED CORONA 26. JAN 2021 KL. 22:51

Danmark er stadig lukket for flyvninger fra De Forenede Arabiske Emirater

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har forlænget det midlertidige stop for alle flyvninger fra Dubai. Forlængelsen gælder som udgangspunkt i en uge frem til tirsdag 2. februar


EMNER MED CORONA 25. JAN 2021 KL. 11:17

Opgørelse: Vi holder os fortsat tæt på vores hjem

Nedlukningen af samfundet kan ses på vejene og i den kollektive trafik, der bærer præg af, at de fleste følger retningslinjerne og i høj grad holder sig hjemme


EMNER MED CORONA 22. JAN 2021 KL. 10:25

Flyvninger fra De Forenede Arabiske Emirater er blevet stoppet midlertidigt

En mistanke om uregelmæssigheder med test i Dubai har fået transportministerne til at lukke for alle flyvninger fra landet i fem dage, mens sagen undersøges. Lukningen er baseret på en henvendelse til Udenrigsministeriet, hvor er opstået mistanke om, at de test, der kan fås før udrejse fra Dubai, ikke er pålidelige. Rejser til og fra Dubai har været i fokus de seneste dage. De danske myndigheder har konstateret et tilfælde af en mere smitsom corona-variant fra Sydafrika, som angiveligt er kommet til Danmark via Dubai


EMNER MED CORONA 19. JAN 2021 KL. 14:00

Svensk artikelsamling fokuserer på kollektiv trafik efter coronakrisen

Det er på svensk, det er skrevet i videnskabeligt sprog, det spænder vidt – men hermed anbefales alle læsere at dykke ned i nogle af de mange refleksioner om den kollektive trafiks udviklingsmuligheder i en mere normaliseret fremtid efter coronakrisen i artikelsamlingen ”Omstart för kollektivtrafiken – ideer för en hållbar framtid”.


Hent flere emner med corona