KTF Transmision
NYHEDER 10. JUN 2020 KL. 11:23

Ny trafikplan på Djursland skal give bedre mobilitet

Af: kollektivtrafik


Ny trafikplan på Djursland skal give bedre mobilitet

Når Midttrafiks nye køreplaner træder i kraft søndag 28. juni, bliver det med et nyt rutenet på Djursland, som skal binde den kollektive trafik bedre sammen. Djursland får fremover eksempelvis Plustur i Norddjurs Kommune og Flexbusser i Syddjurs Kommune. Samtidig oprettes der blandt andet bedre ruter til de studerende


Med trafikplanen får Djursland et nyt hovednet, der består af Letbanen mellem Grenaa og Aarhus med videre forbindelse til Odder, og optimerede busruter, som forbinder de lokale trafikknudepunkter på Djursland og styrker forbindelsen mellem Djursland, Randers og Aarhus.


Hovednettet betjener de største rejsestrømme og forbinder de større byer samt en lang række vigtige funktioner som arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og servicetilbud. Hovednettet på Djursland får minimum timesdrift i dagtimerne, mens der også er betjening om aftenen og i weekender. Det skal give borgere stabil og sammenhængende kollektiv trafik.


- Med Trafikplan Djursland sikrer vi et godt tilbud til uddannelsessøgende og pendlere samtidigt med, at vi får god og bæredygtig mobilitet i det østjyske område, hvor flextrafik, letbane og busruter spiller sammen, og hvor vi minimerer kørsel med tomme busser til fordel for en kollektiv trafik, der i så høj grad som muligt modsvarer borgernes konkrete behov. Det er glædeligt, siger regionsrådsformand i Region Midt, Anders Kühnau (S).


Borgmester i Syddjurs Kommune, Ole Bollesen (S) siger, at kommunen under udarbejdelsen sammen med Midttrafik, Norddjurs Kommune og Region Midt har set på, hvor brugerne i den kollektive trafik er, og hvilke ruter der benyttes.


- De ruter, der benyttes mest, er blevet styrket med flere afgange. Og på de ruter, der benyttes mindst, introducerer vi nu Flexbussen. Flexbussen adskiller sig fra de øvrige busser ved, at den kun kører, såfremt man bestiller bussen. Det giver os mulighed for at tilbyde flere afgange og samtidig spare klimaet og miljøet for den belastning, der er i dag, når store busser kører tomme rundt. Jeg glad for, at det er lykkedes at skabe en model, som både sikrer god betjening, fleksibilitet og øget bæredygtighed, siger borgmester for Syddjurs Kommune, Ole Bollesen.


I den nye trafikplan er lokalruterne tilpasset hovednettet, og kommer til at bringe kunderne ind til knudepunkterne og dermed hovednettet, hvor busserne kører i høj frekvens og direkte til blandt andet Aarhus og Randers. Knudepunkterne på Djursland ligger i Auning, Glesborg, Grenaa, Ebeltoft, Rønde, Ryomgård og Hornslet.


- Det nye hovednet med direkte busser og Letbanen til og fra trafikale knudepunkter vil forbedre den kollektive trafik og binde hele Djursland bedre sammen, så vores borgere får en enklere og hurtigere rejse til især job og uddannelse. Og med tilbuddet Plustur, som vi netop har indført i Norddjurs Kommune, hvor man kan blive kørt i taxi mellem sin adresse og kollektiv trafik for en fast lav pris på 22 kroner, får de af kommunens borgere, som ikke har direkte adgang til hovednettet, mulighed for at blive koblet på for få penge, siger borgmester for Norddjurs Kommune, Jan Petersen (S).Uddannelsesruterne bliver forbedret
Den nye trafikplan betyder også, at uddannelsesruterne fremover i højere grad vil køre mere direkte - og med færre stop på ruterne i forhold til øvrige ruter. Ruterne vil som udgangspunkt have en til to afgange - morgen og eftermiddag.


Mobilitet i tyndtbefolkede områder
Med trafikplanen følger en anderledes betjening af de mindre og spredte rejsestrømme.
Hvor der er få rejsende i dag, skal der fremover ikke køre tomme busser af hensyn til både økonomi og miljø. Derfor bliver antallet af afgange med Flexbus udvidet i nogle områder. Flexbusafgange køres efter behov, og skal bestilles telefonisk eller via Rejseplanen. Flexbustilbuddet giver mulighed for fortsat at betjene tyndtbefolkede områder på flere afgange og forbindelser til hovednettet.


Udspringer af mobilitetsstrategi
Djurs Mobilitetsstrategi, der blev udviklet og godkendt i 2016 i et samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner, Midttrafik og Region Midtjylland, skulle blandt andet gentænke mobiliteten i forbindelse med åbningen af Letbanen på Djursland.


Strategien satte blandt andet fokus på at gøre den kollektive trafik mere attraktiv med Letbanen og direkte busser mellem trafikknudepunkterne på Djursland, Aarhus og Randers. Herudover skulle lokalruter og fleksible transportløsninger bruges til at bringe borgerne til trafikknudepunkterne, Letbanen og de direkte busser.


Den nye kollektive trafikplan, der træder i kraft 28. juni, opfylder strategiens målsætninger - også selvom der undervejs er blevet foretaget justeringer på en række regionale ruter. Den endelige trafikplan er den første trafikplan i Midttrafiks område udenfor deciderede byområder og vil fremadrettet blive brugt som inspiration til de trafikplaner, der skal laves i hele Region Midtjylland i den kommende tid.Interesserede kan se de nye køreplaner her:


Interesserede kan læse mere om det nye busnet her:


 


Mobilitet Rutekørsel Trafikplanlægning