NYHEDER 7. SEP 2020 KL. 23:00

Rederikoncern lancerer klima-handlingsplan

Af: kollektivtrafik


DFDS har udviklet en klimahandlingsplan med det formål at vedvarende nedbringe udledningen af drivhusgasser og opnå klimaneutralitet. Ambitionen er klimaneutralitet i 2050 - og på vejen mod det mål sætter DFDS kursen mod at have reducere udslippet af drivhusgasser med 45 procent i 2030 sammenlignet med udslippet i 2008. 25-35 procent af reduktionen forventes mellem 2019 og 2030


DFDS’ færge- og logistiknetværk leverer services til handel og transport i og omkring Europa. Netværket dækker lande, der grænser op til Østersøen, Nordsøen, Den Engelske Kanal og Middelhavet. I 2019 udledte netværket ca. to millioner ton CO2. 90 procent kom fra færgerne og resten primært fra logistikaktiviteter.

- Jeg er meget glad for, at vi nu har en ambitiøs og omfattende klimahandlingsplan på plads. Den viser klart, hvordan vi kan og vil tage ansvar for miljøet, og den er med til at sikre vores relevans som en attraktiv leverandør af færge- og logistikservices til fragtkunder og passagerer i de kommende årtier, siger Torben Carlsen, der er koncernchef i DFDS.


Klimaplanen består af tre hovedpunkter 


De næste 10 år:
29 tekniske projekter har som mål at reducere udledningen fra færgerne med 45 procent fra 2008 til 2030. Heraf forventes 25-35 procent af reduktionen opnået mellem 2019 og 2030. Projekterne omfatter tekniske opgraderinger såsom ændringer af bulb og propellere samt behandling af skibsskrog for at reducere modstanden. Der vil også blive installeret systemer, der kan bidrage til bedre udnyttelse af brændstofferne.


Langsigtet omstilling til nye brændstoffer til færger:
En ny generation af emissionsfrie brændstoffer skal erstatte fossile brændstoffer. De nye brændstoffer er bæredygtige, da de består af vedvarende energi lagret i form af ammoniak, brint og metanol. Den måde, de nye brændstoffer lagres, håndteres og anvendes på, er meget forskellig fra den måde, tingene gøres på i dag. DFDS har allerede indgået partnerskaber med eksterne partnere for at lære, udvikle processer og dele viden, og der er også indgået et samarbejde om etablering af en brintfabrik. Omstillingen er fokuseret på de nye generationer af færger samt på opgradering af nyere færger.

Lastbiler, terminaler, anlæg og kontorer:
Denne del har til formål at reducere udledninger fra lastbiler fra tredje-parts vognmænd, egne lastbiler samt det udstyr, der bruges i havneterminalerne. Et af initiativerne omfatter elektriske lastbiler. Klimaplanen omfatter også tiltag rettet mod energiforbruget i bygninger samt en politik for firmabiler. Mange af disse initiativer vil blive implementeret i samarbejde med leverandører for at nedbringe påvirkningen af miljøet. Om DFDS

  • DFDS leverer færge- og transportservices i Europa og har en årlig omsætning på 17 milliarder kroner
  • Over 10.000 fragtkunder benytter rederi-koncernens færge- og havneterminal-services samt transport- og logistikløsninger DFDS driver korte færgeruter og ruter med overnatning
  • DFDS har 8.000 medarbejdere fordelt på skibe og kontorer i 20 lande
  • DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor i København og er noteret på børsen Nasdaq Copenhagen


Bæredygtighed Færgeruter