NYHEDER 21. NOV 2023 KL. 10:00

Aalborgs Plusbus har fået en flot og effektiv infrastruktur

Af: Mikael Hansen

Aalborgs Plusbus har fået en flot og effektiv infrastruktur
Plusbus-projektet har givet John F. Kennedys Plads i Aalborg er helt ny udformning.

I denne anden artikel om Plusbus i Aalborg beskrives de mange fornyelser i infrastrukturen på Plusbus-strækningen i Aalborg. Det er bustracéer, stationer, belægninger og så også lidt om de 24,8 meter lange elbusser, som trafikerer Aalborgs linje 2 fra Universitetet til Væddeløbsbanen, som er hverdagens betegnelse for Plusbussen. Læs mere om busserne i en særskilt artikel.


Forandringen er markant, når man træder ud ad hoveddøren på Aalborg Station. Forpladsen – John F. Kennedys Plads - har fået et helt nyt udseende. En stor grå betonoverdækning svæver over den centrale del af pladsen. Under den findes Plusbus-stationen ”Aalborg Station” på en ny stump gade mellem Jyllandsgade og Boulevarden.

Det er tydeligt, at der ikke er tale om et almindeligt busstoppested. Man skal bare se enten til højre eller venstre for at få øje på bybusstoppestederne – de er placeret på begge sider af stationen i sædvanlig Aalborg-stil.

Nu var det tørvejr, den dag Deres udsendte medarbejder var i Aalborg. Turen mellem Aalborg Station og den nye Plusbus-station kunne til enhver tid være foregået tørskoet. Jernbanens perrontunnel er forlænget helt ud til Plusbus-stationen!


Stationerne
Stationen skiller sig ud med at have lidt over 25 meter lange fremskudte 24 cm høje perroner med specielle kantsten med en skrånende afslutning mod vejbanen, så busserne ikke får skrammer. I princippet er der niveaufri indstigning i bussen, som de øvede chauffører kan sætte kun få centimeter fra perronkanten.

På stationen møder vi Jesper Schultz, Aalborg Kommunes projektleder på Plusbus-projektet. Han er klar til at fortæller om projektets mange finesser.

- Vi har udviklet mange detaljer selv, og så har vi haft virkelig stor gavn af at besøge andre byer med BRT-systemer, siger han og fortsætter:
- Konceptet med de skrå kantsten så vi for eksempel i den franske by Metz. Det virkede meget overbevisende. Sådan nogle ville vi også have. Og det er ikke det eneste eksempel på smarte løsninger, som andre har opfundet.

Jesper Schultz er meget tilfreds med at Aalborg valgte at bygge Plusbus-stationer i stedet for stoppesteder. Han siger:

- Stationerne har løftet kvaliteten af Plusbus i forhold til passagererne. Det er selvfølgelig arvet fra det letbaneprojekt, som ikke kunne realiseres i Aalborg. Jeg mener, at stationerne er helt afgørende for at give Plusbussen den rette kvalitet som højklasset kollektiv trafik.
Der er bygget i alt 20 stationer. I princippet er de alle ens og så alligevel ikke. Én station ved Jomfru Ane Gade er bygget uden forhøjede perroner – der var ikke plads. Til gengæld er stationen i Jyllandsgade bygget med hele 70 meter lange perroner. Der er den første station mod sydøst fra Aalborg Centrum, hvor mange bybusser har stop.

- Det har taget lidt tid at overbevise buschaufførerne om, at de skal køre så langt frem som muligt på Jyllandsgade Station. Det er afgørende for, at den fungerer som den skal. forklarer Jesper Schultz.

Alle busser benytter både stationer og Plusbussens tracéer, bortset fra Aalborg Station som beskrevet.


Flere finesser

På alle stationer er der ledelinjer for blinde og svagtsynede. Der er et særligt felt ved bussens forreste dør. Det er også her bussens rampe til kørestolsbrugere er installeret – eller rettere ramperne. Der er både en elektrisk og en manuel rampe.

Jesper Schultz fortæller:
- Vi har testet busser og stationer med udvalgte kørestolsbrugere, og flere af dem foretrækker at forcere de få centimeters gab mellem bus og kantsten uden brug af rampen. Andre foretrækker at bruge rampen.

- Det kræver en stor præcision af chaufføren altid at standse med fordøren præcis foran det markerede felt på perronen. Vi ville gerne have markeret placeringen af bussens forende med en gul streg på kørebanen, men det må man ikke. I stedet har vi malet en diskret lille gul firkant på hegnet på perronens bagkant på det tilsvarende sted. Det virker.

Bænkene på perronerne er udført i varmebehandlet nordisk asketræ. Den oprindelige idé med mahogni blev opgivet både på grund af at undgå tropisk træ, og fordi mahogni i det offentlige rum ofte bliver stjålet til fordel for private træterrasser!!

Vejbelægningen på stationerne er udført i en særlig forstærket asfalt for at undgå sporkøring, som ofte ses på busterminaler og stoppesteder.

Smart løsning med læskærme
Aalborg Kommune lagde ud med at udvikle et særligt design til læskærmene på Plusbus-stationerne. Der viste sig dog en anden og bedre mulighed. Kontrakterne om reklamefinansieret byudstyr stod for nylig foran en ny udbudsrunde, og det endte med at læskærmene blev en del af dette udbud.

- Kort fortalt fik vi en løsning, som var af virkelig god kvalitet og vi fik klaret renholdelse og vedligeholdelse i samme omgang uden udgift for kommunen, forklarer Jesper Schultz og fortsætter:

- Ydermere fik vi renholdelse af vores skraldespande med ind i kontrakten med AFA Decaux. Kommunen ejer stadig skraldespandene og tømmer dem, men AFA Decaux var ikke meget for risikoen for uorden på de stationer, de skulle vedligeholde, så de tog renholdelsen med af skraldespande, realtidsgalger, infodisplays og rejsekortautomater. Det kan vi kun være meget tilfredse med.

Skraldespandene er en model med et askebæger på toppen, som også bruges andre steder i byen – en pragmatisk løsning, som bygger på konkrete erfaringer med løsgående cigaretskod på offentlige pladser og altså også busstoppesteder, hvor der er skraldespand men ikke et askebæger.

Ombord på bussen
Mens stationen er blevet præsenteret i detaljer, er der allerede kørt to Plusbusser forbi. Efter at have checket behørigt ind på vores rejsekort på perronen, steg vi så på den tredje bus. Brug af Plusbus kræver billettering før indstigning. Parrallelen til tog og letbane er ikke til at tage fejl af.

Jesper Schultz forklarer:
- Vi har gjort meget for at reducere opholdstiden på stationerne. Et vigtigt tiltag er, at chaufførerne ikke har noget med billettering og billetkontrol at gøre. Et andet tiltag er muligheden for af- og påstigning ad alle døre. Der er 4 dobbeltdøre i Plusbussen. De to elementer er tæt forbudne. NT indføte kort før Plabsbussen åbning netop ind- og udstigning af alle døre i alle NT’s busser.

- Langt de fleste passagerer kører ret korte strækningen med Plusbussen, forklarer underdirektør i Nordjyllands Trafikselskab, Ole Schleemann senere på dagen. Han fortsætter:
- Plusbussen er ren bytrafik, og indretningen afspejler dette. Billetteringen før rejser har så gjort det nødvendigt at indføre billetkontrol på ruten. Det er helt parallelt til NT’s billetkontrol i de regionale tog.

Busserne er 24,8 meter lange Solaris Urbino Metrostyle elbusser – dobbelte ledbusser med store Flexarealer og en bagperron. Indretningen er letbane- og metroagtig med store gangarealer.

Læs mere om Solaris elbusserne i en kommende artikel her på portalen.

Tilbage til prøveturen. Jesper Schultz forklarer, at Plusbussernes maksimale kørehastighed er fastlagt og indkodet i busserne digitale systemer. Han forklarer:

- Ingen steder kan busserne køre hurtigere end 50 km i timen. Lige omkring stationerne kører busserne højst 40 km i timen. I universitetsområdet og på Boulevarden er max-hastigheden 30 km i timen og i Østerågade i midtbyen er den maksimale hastighed 20 km i timen.

- Det afgørende for den korte rejsetid er ikke disse hastigheder, men derimod korte ophold på stationerne og en meget konsekvent prioritering af Plusbus i alle lyskryds. Og selvfølgelig er der også undtagelser her. Der hvor bussen krydser den stærkt befærdede hovedstrøg, Vesterbro, har Plusbussen kun delvis prioritet.

Busprioritering er ikke nogen nyhed i Aalborg, men systemet til prioritering af Plusbus er alligevel helt nyt, det er teknisk opdateret og baseret udelukkende på GPS.

Eget tracé
Jesper Schultz fortsætter:
- Det tredje og måske vigtigste element er, at bussen kører i eget tracé i 64 procent af strækningen, det er nok den egentlige attraktion med Plus-projektet. Det er tracéet, der gør Plusbus til højklasset kollektiv trafik. Vi havde et godt grundlag i forvejen med en 3½ km lang busvej ved Universitetet. En del af busvejen var oprindelig enkeltsporet, men er nu udbygget til dobbeltspor. Vi har bygget i alt 10,5 km Plusbus-tracé, det meste på strækningen mellem banegården og Universitet. Om kort tid forlænges busvejen fra Universitetet til Nyt Hospital. Der er stadig lang tid til åbningen, men der foregår allerede sundhedsfaglige aktiviteter i nogle afsnit.

- Den grundlæggende begrundelse for at bygge Plusbus-strækningen er den forventede stærkt øgede personbefordring mellem Aalborg centrum og centrene i den sydøstlige del af byen, når alle aktiviteter er sat i drift. Desuden kan vi stadig se stor byggeaktivitet langt Plusbus-strækningen. Om hønen eller ægget kom først, er som bekendt svært at sige, men vi har set en markant byudvikling i hele Plusbus-korridoren gennem flere årtier.

Turen slutter ved Gigantium – Aalborgs markante fritids- og sportscenter midt på busvejen og tæt ved Universitetet. Anlægget har fået en ny forplads mod Plusbussen, det var bagindgangen før, og det viser noget om ambitionsniveauet hos Aalborg Kommune i forbindelse med Plusbus-projektet.

Glemte vi at fortælle, at rytterstatuen af Kong Christian den 9. på John F. Kennedys Plads blev taget ned og sat op igen 50 meter længere mod vest for at give plads til den nye centrale Plusbus-station og forlængelsen af Boulevarden!BRT Infrastruktur