KTF Transmision
EMNER MED BRT 19. MAR 2021 KL. 17:00

TØF-KTF webinar: BRT er en snigende pisk med potentiale

En schweitzerkniv? Måske kan BRT - Bus Rapid Transit eller busser i eget tracé – blive et løft for kollektiv bustrafik i byer. Det var emnet for TØF’s og KTF’s webinar den 16. marts 2021, hvor BRT-planer i tre byer illustrerede BRT som en mangfoldig og fleksibel trafikal værktøjskasse.


EMNER MED BRT 7. MAR 2021 KL. 11:33

TØF og KTF inviterer: BRT som schweitzerkniv

Der er store forhåbninger til, at BRT- Bus Rapid Transit – busser i eget tracé – kan give kollektiv trafik i byer et tiltrængt løft. Følg TØF’s og KTF’s webinar tirsdag den 16. marts kl.13.00-15.00.


Samspil 2030 skal løfte kollektiv trafik i Østjylland
EMNER MED BRT 3. MAR 2021 KL. 07:00

Samspil 2030 skal løfte kollektiv trafik i Østjylland

Der er fælles fodslag mellem otte østjyske kommuner, Region Midtjylland og Midttrafik om en ambitiøs udbygningsplan af kollektiv trafik i Aarhusområdet. Det er udsigten til fortsat vækst i indbyggertal, pendling og trængsel, der kalder på handling.


EMNER MED BRT 14. JAN 2021 KL. 13:45

Seks stærke BRT-projekter

Tre trafikselskaber har etableret samarbejde om BRT. Resultatet er foreløbig et katalog med 6 stærke BRT-projekter i hele landet. Målet er hurtige, klimavenlige løsninger, der mindsker trængslen og understøtter byudviklingen i de forskellige dele af landet.


EMNER MED BRT 18. SEP 2020 KL. 15:00

Ny forsøgsordning skal fremme bæredygtige hurtigbusser i hovedstaden

S-Regeringen vil sammen med kommuner i Hovedstadsområdet teste mere bæredygtige hurtigbusser i byområder, hvor det også gavner erhvervslivet


EMNER MED BRT 15. SEP 2020 KL. 14:34

Danmarks længste busser kommer i udbud

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har offentliggjort sit største udbud til dato med en forventet kontraktsum, der kommer op i milliardklassen. Udbuddet omfatter 98 bybusser i Aalborg og 13 over 24 meter lange tre-leddede busser til Danmarks første BRT-forbindelse (Bus Rapid Transit). Hos Nordjyllands Trafikselskab har forbindelsen fået navnet Plusbus


I Aalborg kom byudviklingen først
EMNER MED BRT 10. SEP 2020 KL. 07:50

Letbaner, BRT og byudvikling: I Aalborg kom byudviklingen først

Den aalborgensiske letbane blev til Danmarks første fuldt udbyggede BRT-strækning – Aalborg Plusbus. Men byudviklingen var i fuld gang i Plusbus-korridoren allerede inden trafikløsningen blev fastlagt – og der er mere fart på end nogensinde.


Visionsplan satser på højklasset kollektiv trafik i Østjylland
EMNER MED BRT 9. SEP 2020 KL. 14:00

Letbaner og byudvikling: Visionsplan satser på højklasset kollektiv trafik i Østjylland

Aarhus Letbane er kun en beskeden begyndelse, hvis det står til Letbanesamarbejdet i Østjylland. En ny visionsplan ”Samspil 2030” lægger op til massive investeringer i jernbaner, letbaner og BRT i det østjyske område.


EMNER MED BRT 25. JUN 2020 KL. 08:00

Regionsrådet på Sjælland stemte for nye skinner på Østbanen

Regionsrådet i Region Sjælland besluttede onsdag enstemmigt at gå videre med en sporrenovering af den regionale Østbane, der forbinder Køge med henholdsvis Faxe Ladeplads og Rødvig. Beslutningen betyder, at anden fase af sporrenoveringen sættes i gang. Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) understreger, at den politiske kampen for at skaffe den nødvendige finansiering fra Christiansborg fortsætter


EMNER MED BRT 18. JUN 2020 KL. 10:43

Debat: Movias sløve schweizerkniv

I forbindelse med en debat BRT-busruter i Hovedstaden har Keld Simonsen, der er transportøkonom og cand. polit. indsendt nedenstående debatindlæg, hvor han efterspørger tiltag, der kan få flere til at lade deres biler stå og tage tog eller bus i stedet for


EMNER MED BRT 12. JUN 2020 KL. 14:50

Avis: Regeringen og Venstre vil satse på at få flere "tog" på gummihjul

Venstre vil give tilskud på 25-50 procent til projekter med moderne busser i stedet for tog eller letbaner. Den idé støtter transportministeren ifølge JyllandsPosten


EMNER MED BRT 12. JUN 2020 KL. 10:36

Debat: Skinnerne vandt over asfalten – naturligvis

I denne uge fremlagde Region Sjælland og Transportministeriet en rapport om en BRT-løsning til erstatning om togdriften på Østbanen fra Køge til henholdsvis Fakse Ladeplads og Rødvig. Rapporten får nedenstående kommentar fra Rådet for Bæredygtig Trafik


EMNER MED BRT 10. JUN 2020 KL. 10:32

Regionsformand på Sjælland efter BRT-undersøgelse: Min anbefaling er, at vi arbejder videre med en sporrenovering

Onsdag kunne Region Sjælland - i samarbejde med Transportministeriet - lægge to undersøgelsesrapporter om den regionale Østbane på Stevns på bordet. Undersøgelserne omfatter dels en sporrenovering af Østbanen og dels perspektiver ved at etablere en BRT-løsning i Østbanens nuværende tracé - altså lange busser med flere led i stedet for tog på skinner


EMNER MED BRT 10. JUN 2020 KL. 10:12

Transportministeren efter BRT-undersøgelse: Region Sjælland skal tage stilling til BRT frem for tog på Østbanen

Transportminister Benny Engelbrecht og regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen, satte i januar i år gang i en undersøgelse af perspektiverne i at etablere en regional BRT-løsning (Bus Rapid Transit) på Østbanens tracé. Undersøgelsen, der er færdig blev sat i gang på baggrund af forestående renovering af Østbanen mellem Køge i den ene ende og via Hårlev til henholdsvis Rødvig og Fakse Ladeplads i den anden


EMNER MED BRT 28. JAN 2020 KL. 16:44

Undersøgelse ser på BRT-løsning Østbanen på Sjælland

Transportminister Benny Engelbrecht (S) og formanden for Region Sjælland, Heino Knudsen (S), er enige om at sætte gang i en undersøgelse, der skal skitsere muligheden for etablere en grøn regional BRT-løsning på Østbanens tracé. Undersøgelsen skal supplere regionens igangværende projektforberedelse af en sporrenovering af Østbanen


Hent flere emner med brt